Triển khai Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản biển và hải đảo đến năm 2030TN&MTNgày 23/7, tại trụ sở Bộ TN&MT, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đã chủ trì cuộc họp triển khai Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản biển và hải đảo đến năm 2030.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; các Vụ: Kế hoạch – Tài chính, Hợp tác quốc tế, Khoa học và Công nghệ, Pháp chế, Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Văn phòng Bộ.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Quế Lâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết: Triển khai Quyết định số 28/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản TN&MT biển và hải đảo đến năm 2030, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã dự thảo 02 văn bản gồm: Quyết định của Bộ trưởng Bộ TN&MT phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp quản lý thực hiện Chương trình.

Về Kế hoạch triển khai Chương trình, Tổng cục đã tiếp thu ý kiến từ các đơn vị trực thuộc Bộ để hoàn thiện dự thảo; trình Bộ phê duyệt. Theo đó, Kế hoạch nhằm mục đích cụ thể hóa và thực hiện đầy đủ, toàn diện những quan điểm, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp được đề ra trong Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản TN&MT biển và hải đảo đến năm 2030.

Nội dung chủ yếu của Kế hoạch gồm: Thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật về công tác điều tra cơ bản TN&MT biển và hải đảo; Tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác điều tra cơ bản TN&MT biển và hải đảo; Nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức quản lý. Đồng thời quy định cụ thể vai trò, trách nhiệm các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ, dự án cụ thể thuộc Chương trình.

Đối với dự thảo Quy chế phối hợp quản lý thực hiện Chương trình đã cơ bản hoàn thiện; chuẩn bị hồ sơ trìnhThủ tướng Chính phủ để xem xét ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi phát biểu tại cuộc họp

Theo Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi, việc Tổng cục đề xuất ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình và Quy chế phối hợp quản lý thực hiện Chương trình là sự đổi mới trong cách thức triển khai thực hiện. Rút kinh nghiệm từ các nhiệm vụ, chương trình trước đây, các quy định này nhằm phân công rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Tổng cục trong việc triển khai xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ TN&MT phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình Kế hoạch triển khai Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản biển và hải đảo đến năm 2030 và Quy phối hợp quản lý thực hiện Chương trình này. Đồng thời nhấn mạnh, đây là hai văn bản quan trọng, giúp điều phối, nâng cao hiệu quả phối hợp, bảo đảm triển khai các nhiệm vụ của Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản TN&MT biển và hải đảo đến năm 2030.

Toàn cảnh cuộc họp

Về Kế hoạch, Thứ trưởng đề nghị tiếp tục rà soát lại các nhiệm vụ, dự án; những dự án trọng tâm, trọng điểm ưu tiên thực hiện. Về Quy chế cũng cần rà soát, bảo đảm quy đảm quy định, phân rõ các nội dung thuộc trách nhiệm của Bộ TN&MT, các Bộ, ngành và địa phương có biển.

Thứ trưởng đề nghị Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ các dự thảo này để sớm trình ban hành.

 Theo www.monre.gov.vn

There are no comments yet

Tin mới hơn ...