TP.HCM: Phân cấp trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtTN&MTUBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  trên địa bàn thành phố”, ban hành theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND.

Tin liên quan

Theo đó, một trong những nội dung quan trọng của Quyết định 08/2021 là việc UBND TP.HCM cho phép Sở TN&MT được ủy quyền cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 37, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ cho người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân…

Cụ thể, Giám đốc các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ ký Giấy chứng nhận, sau đó chuyển hồ sơ về Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố đóng dấu rồi chuyển trả về cho người dân. Trong khi đó, trước đây, Giấy chứng nhận phải chuyển về Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố ký và đóng dấu. Giám đốc Chi nhánh  Văn phòng đăng ký đất đai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Giám đốc Sở TN&MT và trước Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Theo UBND TP.HCM, việc ban hành và triển khai quyết định này nhằm góp phần giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn đối với lĩnh vực đất đai trong thời gian qua. Đồng thời, chuẩn hóa các quy trình, thủ tục, biểu mẫu để áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố. Ngoài ra, sẽ xử lý kịp thời các vi phạm có liên quan trong quá trình thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, tiến đến nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai.

Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ được ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (ảnh minh họa)

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM cho biết: để việc triển khai Quyết định 08/2021 được kịp thời, chặt chẽ và đạt hiệu quả, Sở đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện việc ủy quyền; đánh giá cơ sở vật chất, năng lực, thực trạng giải quyết hồ sơ hành chính nhà đất tại 22 Chi nhánh trực thuộc trước khi triển khai.

Đồng thời, Sở TN&MT sẽ thường xuyên theo dõi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các chi nhánh văn phòng để đảm bảo việc thống nhất về thành phần, hồ sơ, quy trình giải quyết theo quy định hiện hành, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời báo cáo, đề xuất với lãnh đạo xem xét giải quyết.  Mặt khác, Sở TN&MT sẽ kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất để việc thực thi của các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phải đúng nội dung, tinh thần của quyết định ủy quyền theo Quyết định 08/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố.

There are no comments yet

Tin mới hơn ...