Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025TN&MTNgày 16/6, Đảng bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025. Đến tham dự, chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Công Thành, Bí thư Đảng uỷ Bộ TN&MT, Thứ trưởng Bộ TN&MT. Tới dự còn có đồng chí Đỗ Thị Tâm, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng Đoàn thể Bộ TN&MT, cùng toàn thể 115 đại biểu Đảng bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Toàn cảnh Đại hội

Theo báo cáo của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam: Toàn Đảng bộ Tổng cục hiện có trên 320 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi bộ, đảng bộ trực thuộc, gồm 03 đảng bộ cơ sở, 07 chi bộ cơ sở, 04 chi bộ trực thuộc. Đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020, có 15 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục, đến tháng 6 năm 2020 còn 13 đồng chí.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục có 5 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy Tổng cục có 5 đồng chí. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Tổng cục có sự chuyển giao vị trí Bí thư Đảng ủy Tổng cục; có sự thay đổi, bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy Tổng cục và thành lập mới tổ chức đảng cho phù hợp tình hình thực tiễn và cơ cấu, tổ chức, bộ máy của Tổng cục.

Ông Tạ Đình Thi, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng, Tổng cục Biển và Hải đảo phát biểu tại Đại hội

Chặng đường 5 năm qua, toàn Đảng bộ Tổng cục đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát triển, khẳng định vị thế, uy tín cơ quan thực hiện chức năng tham mưu, quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo trong Ngành Tài nguyên và môi trường, góp phần đáng kể vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đảng bộ Tổng cục, toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Tổng cục đã nỗ lực vượt qua những thách thức, đồng sức, đồng lòng đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Biểu quyết thông qua Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đã biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, thành tích đạt được và trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù điều kiện hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng toàn Đảng bộ Tổng cục đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát triển, khẳng định vị thế, uy tín trong thực hiện chức năng tham mưu, thực thi nhiệm vụ quản lý tổng hợp biển và hải đảo, góp phần đáng kể vào việc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Thứ trưởng Lê Công Thành đánh giá, công tác xây dựng văn bản pháp luật là điểm sáng của Tổng cục trong thời gian qua, điều này đã được thể hiện chi tiết trong báo cáo tại đại hội.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt

Để tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong hoạt động của Tổng cục trong nhiệm kỳ mới. Thứ trưởng Lê Công Thành yêu cầu lãnh đạo Tổng cục, Ban cán sự đảng cần triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nâng cao nhận thức, phương thức ứng xử với việc quản lý tài nguyên, môi trường biển, nâng cao tinh thần Nghị quyết 36, các mục tiêu trong báo cáo chính trị tại đại hội. Đồng thời, tập trung tăng cường chức năng tham mưu quản lý tổng hợp TN&MT biển và hải đảo, quản lý hiệu quả các dịch vụ công. Tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 26/NQ-CP về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ; Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, nêu gương người đứng đầu, bảo đảm lãnh đạo toàn diện các mục tiêu mà đại hội đã đề ra, phát huy tinh thần dân chủ để bầu, sắp xếp nhân sự phù hợp tình hình thực tế hiện nay.

Đại hội đã thông qua Đề án nhân sự, bỏ phiếu tín nhiệm bầu ra 12 đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy Tổng cục khóa mới, đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nghị quyết đề ra mục tiêu tổng quát: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng Đảng bộ Tổng cục trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của quần chúng đối với Đảng, chế độ; phát huy sáng tạo, ý chí và khát vọng của cán bộ, đảng viên của toàn Tổng cục trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

                                                                                                                                                                Hồng Minh

There are no comments yet

Tin mới hơn ...