Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ – VinacominTN&MTTổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin với 50 năm hoạt động, là một trong những Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất vật liệu nổ và thiết kế mỏ.

Đỗ Hùng (Thực hiện)

There are no comments yet

Tin mới hơn ...