Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng COVID-19 đối với lĩnh vực tài nguyên nướcTN&MTNgày 11/6, Thứ trưởng Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 đối với lĩnh vực tài nguyên nước.

Thứ trưởng Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tham dự buổi họp có Lãnh đạo các đơn vị: Cục Quản lý tài nguyên nước, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch – Tài chính.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Nguyễn Minh Khuyến cho biết, Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, trong đó giao Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, quyết định nội dung “Miễn tiền cấp quyển khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất, kinh doanh trong năm 2020”.

Trong năm 2019, trên cả nước đã thu khoảng 1.170 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với 545 công trình thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ TN&MT. Dự kiến năm 2020, số tiền cấp quyền được miễn sẽ là 1.138 tỷ đồng đối với 589 công trình thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ TN&MT. Bên cạnh đó, số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đã thu thuộc thẩm quyền phê duyệt của các địa phương cấp phép trong năm 2019 là 1.068 tỷ đồng, dự kiến trong năm 2020, con số này cũng không có sự thay đổi lớn.

Để thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP, Cục Quản lý tài nguyên nước đã xây dựng kế hoạch triển khai với các nội dung công việc như sau: Lập hồ sơ xây dựng Nghị quyết trình Bộ; Hoàn thiện hồ sơ xây dựng Nghị quyết trình Chính phủ; lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương về Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết; gửi đăng tải nội dung dự thảo Nghị quyết và Dự thảo Tờ trình trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ để lấy ý kiến; Tổng hợp ý kiến của Bộ, ngành, địa phương, hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định; Hoàn thiện hồ sơ báo cáo Chính phủ trình Quốc hội.

Để đảm bảo tiến độ kế hoạch triển khai các nội dung công việc, Cục Quản lý tài nguyên nước kiến nghị Lãnh đạo Bộ chỉ đạo Vụ Kế hoạch – Tài chính phối hợp cùng Cục rà soát danh sách các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ TN&MT và số tiền được miễn trong năm 2020. Đối với các trường hợp đã nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, đề xuất trong Dự thảo là miễn trừ sang năm 2021. Đối với trường hợp chưa nộp tiền khai thác tài nguyên nước thì sẽ lập hồ sơ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội vào kỳ họp đầu của năm 2021.

Đối với tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước do địa phương cấp giấy phép, Cục cũng dự thảo văn bản gửi Cục Thuế địa phương để đề nghị cung cấp thông tin về tổ chức, cá nhân, số tiền đề nghị miễn.

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh, đây là tình huống mới và cấp bách trong bối cảnh dịch Covid-19, Thứ trưởng yêu cầu Cục Quản lý tài nguyên nước khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ; các Bộ, ngành, địa phương liên quan lập kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP, bảo đảm trình tự thủ tục và sớm báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

                                                                                                                                                               Thanh Tâm

There are no comments yet

Tin mới hơn ...