Thúc đẩy chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trườngTN&MT Ngày 23/2, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã họp trực tuyến với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường (Cục CNTT&DLTNMT) về báo cáo bổ sung Chương trình chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường.

Toàn cảnh buổi họp trực tuyến

Báo cáo tại cuộc họp, Cục trưởng Cục CNTT&DLTNMT Lê Phú Hà cho biết, sau khi tiếp nhận những ý kiến góp ý của các đơn vị có liên quan về chương trình chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Cục đã tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa một số nhiệm vụ.

Cụ thể, trong giai đoạn 2021-2025, đối với hạng mục phát triển hạ tầng dữ liệu, Cục đã bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện và phát triển thư viện số tài nguyên và môi trường (bao gồm thư viện đầu mối và các thư viện thành phần), liên thông với hệ thống thư viện quốc gia; tích hợp với thành phần dữ liệu mở của hệ tri thức việt số hóa. Đối với nhiệm vụ ưu tiên trong chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường đã chỉnh sửa tên nhiệm vụ: “Xây dựng bản nền đồ số quốc gia mở làm nền tảng phát triển các dịch vụ số phát triển kinh tế – xã hội”. Theo đó, các đơn vị có liên quan đã cơ bản nhất trí với chương trình chuyển đổi số ngành tài nguyên môi trường.

Ông Lê Phú Hà cũng cho biết, để việc triển khai chương trình chuyển đổi số được thực hiện tốt hơn, thời gian tới, Cục đề xuất thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số tài nguyên và môi trường. Ban chỉ đạo này sẽ thực hiện chỉ đạo, điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị Cục CNTT&DLTNMT phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi để trình lãnh đạo Bộ. Thứ trưởng nhấn mạnh việc thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tài nguyên và môi trường trên cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường cần có sự chỉ đạo thống nhất.

Bên cạnh đó, Cục cần chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn về công nghệ thông tin trong chuyển đổi số tài nguyên và môi trường, triển khai hạ tầng số, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nền tảng số, ứng dụng, dịch vụ số dùng chung của ngành. Tổng hợp báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để kịp thời tháo gỡ.

Theo monre.gov.vn

There are no comments yet

Tin mới hơn ...