Thành phố Tam Điệp: Kiên quyết xử lý vi phạm trong khai thác tài nguyên khoáng sảnTN&MTTam Điệp là một trong những địa phương của tỉnh Ninh Bình có nhiều hoạt động khai thác khoáng sản, với hàng chục mỏ đá xây dựng, sét, đá vôi, đất đá làm vật liệu san lấp… nằm rải rác ở hầu hết các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Ông Dương Đức Đằng, Chủ tịch UBND Thành phố Tam Điệp (Thứ 2 từ phải vào) kiểm tra phương án quản lý khai thác khoáng sản

Tam Điệp là một trong những địa phương của tỉnh Ninh Bình có nhiều hoạt động khai thác khoáng sản, với hàng chục mỏ đá xây dựng, sét, đá vôi, đất đá làm vật liệu san lấp… nằm rải rác ở hầu hết các xã, phường trên địa bàn thành phố. Những hoạt động này đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm cho người dân địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác đã lộ ra nhiều bất cập như không đảm bảo các quy định về an toàn, làm thất thoát tài nguyên, tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái và cuộc sống của người dân… gây khó khăn trong công tác quản lý của chính quyền địa phương sở tại.

Nhiều bất cập

Theo thống kê của UBND Tp. Tam Điệp, hiện nay trên địa bàn thành phố có tổng số 43 mỏ, trong đó có 18 mỏ đá xây dựng, 16 mỏ đất đá hỗn hợp, vật liệu san lấp, 2 mỏ đất sét làm gạch nung, 4 mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng và 3 mỏ sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng. Các mỏ này nằm rải rác ở hầu hết các xã, phường, nhưng tập trung nhiều nhất vẫn là ở 2 xã Đông Sơn và Quang Sơn. Trong quá trình khai thác khoáng sản, nhìn chung các doanh nghiệp chấp hành tương đối đầy đủ các quy định của pháp luật như khai thác theo giấy phép được cấp, khai thác trong diện tích được thuê; thực hiện giám sát môi trường định kỳ; kê khai nộp thuế, phí…
Tuy nhiên, thực tế hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản của các doanh nghiệp vẫn còn những bất cập ít nhiều làm cản trở đến những người thực thi nhiệm vụ quản lý. Chính quyền sở tại thường xuyên phải tiếp nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản của doanh nghiệp như: Trong khai thác chưa đảm bảo được hành lang an toàn theo quy định của Bộ Công Thương và những quy định liên quan khác về khai thác và bảo vệ môi trường của Bộ TN&MT, trong đó có việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp làm gây tiếng nổ to, ảnh hưởng đến hoa màu, cuộc sống sinh hoạt của người dân xung quanh… Một số doanh nghiệp vi phạm như: Công ty cổ phần xi măng Hướng Dương khai thác mỏ đá vôi Hang Nước II, xã Quang Sơn; Công ty TNHH Duyên Hà trong quá trình khai thác đã làm mất mốc giới hoặc khai thác vượt phạm vi, diện tích, giới hạn, khu vực được cấp phép, xâm phạm đến tài nguyên rừng, gây mất cảnh quan thiên nhiên. Ngoài ra, còn có những doanh nghiệp chưa tuân thủ đúng thiết kế mỏ, quá trình khai thác còn để lại đá treo trên sườn tầng, nhiều vách dốc đứng, tạo hàm ếch, tiềm ẩn nguy cơ sụt lở, mất an toàn. Một số doanh nghiệp khác chưa thực hiện triệt để các giải pháp bảo vệ môi trường, tình trạng bụi tại khu vực sản xuất, đất đá rơi vãi trên đường vận chuyển, quan trắc, giám sát môi trường không đúng tần suất theo quy định…Có doanh nghiệp hoạt động khai thác không thường xuyên hoặc khai thác nhỏ lẻ, hoạt động theo kiểu mùa vụ, vốn đầu tư ít, không duy trì được các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Thậm chí, vẫn còn nhiều mỏ có tình trạng chậm chễ trong việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản và các thủ tục pháp lý có liên quan (thủ tục thuê đất, ký hợp đồng thuê đất…). Ngoài ra, một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản còn chậm chễ, chây ì, nợ đọng trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về thuế, phí bảo vệ môi trường với địa phương mặc dù đã được chính quyền quản lý sở tại đôn đốc, nhắc nhở thường xuyên.

Kiên quyết xử lý sai phạm

Trước những tồn tại, phức tạp trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn như vậy, hằng năm, UBND Tp. Tam Điệp đã phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND tỉnh hướng dẫn chi tiết cũng như tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác có liên quan của những doanh nghiệp khai thác khoáng sản đang hoạt động trên địa bàn thành phố. UBND Tp.Tam Điệp kiên quyết và xử lý rất nhiều sai phạm, không bao che, dung túng, xử phạt hành chính đối với những doanh nghiệp đang khai thác tại khu núi Lòng Lan (xã Đông Sơn); doanh nghiệp xây dựng Xuân Học….với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ngoài ra, Tam Điệp còn phối hợp với Đoàn thanh tra của Sở TN&MT Ninh Bình định kỳ thanh tra việc sử dụng đất, thực hiện các quy định của Nhà nước về hoạt động khoáng sản và bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Minh Tuấn, khai thác mỏ đất đối tại khu vực phía đông hồ Trại Vòng xã Quang Sơn và Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Thành Đạt khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp tại Sòng Cầu xã Yên Sơn.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, chính quyền địa phương cũng như đoàn công tác đã gặp nhiều vướng mắc trong các quy định và có sự chồng chéo nên mức xử phạt chưa đủ sức răn đe. Một trong cái khó hiện nay mà cơ quan quản lý địa phương đang vướng là việc để doanh nghiệp tự kê khai sản lượng nộp thuế, phí như hiện nay rất dễ dẫn đến tình trạng thiếu minh bạch trong kê khai trữ lượng và đóng thuế cho nhà nước. Do vậy, thời gian tới, để các doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường và đặc biệt là sự hợp tác với cơ quan quản lý địa phương thì rất cần sự chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành khác trên địa bàn để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Một số khuyến nghị

Để việc chấp hành pháp luật của nhà nước ta về quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản được nâng lên một bước, TP. Tam Điệp cần Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Khoáng sản đến mọi tổ chức, cá nhân trong xã hội. Hướng dẫn lập thủ tục, thẩm định cho các tổ chức, cá nhân có đề nghị tham gia hoạt động khoáng sản trình UBND tỉnh cấp phép quy hoạch.

Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các sở, ngành có liên quan ở tỉnh, hàng năm, định kỳ hoặc đột xuất chủ trì phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm. Các cơ quan chuyên môn cũng cần tiến hành đánh giá, xác định lại sản lượng khai thác, có chế tài cụ thể buộc doanh nghiệp phải kê khai minh bạch.

Kiên quyết xử lý các doanh nghiệp không tôn trọng cơ quan quản lý địa phương và không thực hiện nghiêm túc các quy định về hoạt động khoáng sản; đình chỉ hoạt động, đề xuất thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản chậm chễ trong việc hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ pháp lý trong khai thác mỏ; thực hiện không đầy đủ, chậm chễ, chây ì, nợ đọng thuế; có nguy cơ cao về mất an toàn lao động, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây bức xúc cho nhân dân và xã hội.

Rà soát những doanh nghiệp đã được cấp phép hoạt động khoáng sản về quá trình triển khai dự án, phân loại doanh nghiệp, trên cơ sở đó đề ra biện pháp hữu hiệu trong công tác quản lý Nhà nước về khai thác khoáng sản. Đối với các dự án không triển khai, hoặc triển khai chậm sẽ có biện pháp xử lý thích hợp. Bên cạnh đó, cần có đầu tư kinh phí cho công tác điều tra cơ bản địa chất, tài nguyên khoáng sản; công tác nghiên cứu, đề xuất các biện pháp phòng, chống và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý tại các địa phương, nhất là cấp huyện và cấp xã.

Đối với các dự án liên quan đến việc sử dụng đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, giao Sở TN&MT hướng dẫn, đôn đốc các Nhà đầu tư và UBND các huyện, thành phố phối hợp với Sở TN&MT, Sở NN&PTNT để tham mưu với UBND tỉnh báo cáo Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT thẩm định, trình Chính phủ chấp thuận việc chuyển mục đích đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án.

                                                                                                                                                               SỸ TÙNG

There are no comments yet

Tin mới hơn ...