Thanh Hóa: Đảm bảo quyền lợi cho người dân bị thu đất không được bồi thường về đất ởTN&MTCác hộ dân không đủ điều kiện để được bồi thường về đất ở tại Dự án Xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa sẽ được nhận những hỗ trợ khác.

Theo đó, tại công văn mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý với tham mưu, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, cũng như thống nhất chủ trương hỗ trợ khác cho các hộ gia đình, cá nhân có nhà ở trên đất của Nông trường Hà Trung (cũ) nay là Công ty TNHH Nông – Công nghiệp Hà Trung (Được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất), không đủ điều kiện để được bồi thường về đất ở. Cụ thể:

Một phần Dự án Xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam 

Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở có nguồn gốc do Nông trường Hà Trung cho cán bộ, công nhân viên mượn đất để ở trước ngày 1-7-2004, nếu sử dụng đất có nhà ở ổn định từ trước ngày 15-10-1993 thì mức hỗ trợ bằng 60% giá trị bồi thường.

Nếu sử dụng đất có nhà ở ổn định từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2004 thì mức hỗ trợ bằng 50% giá trị bồi thường theo giá đất ở quy định tại Bảng giá đất.

Trong khi đó, đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở có nguồn gốc do Nông trường Hà Trung bán thanh lý, hóa giá công trình xây dựng trên đất trước ngày 1-7-2004, nếu sử dụng đất có nhà ở ổn định từ trước ngày 15-10-1993 thì mức hỗ trợ bằng 100% giá trị bồi thường.

Nếu sử dụng đất có nhà ở ổn định từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 01-7-2004 thì mức hỗ trợ bằng 50% giá trị bồi thường…

Theo monre.gov.vn

 

There are no comments yet

Tin mới hơn ...