Tây Ninh: Tăng cường quản lý, bảo vệ chất lượng nguồn nước sông Vàm Cỏ ĐôngTN&MT UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Công văn số 2708/UBND-KTTC về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng nước, nguồn lợi thủy sản sông Vàm Cỏ Đông.

Theo đó, thực hiện Thông báo số 121/TB-HĐND ngày 12/8/2020 của HĐND tỉnh Tây Ninh về việc kết luận các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm ký 2016-2021. Để bảo vệ chất lượng nguồn nước, nguồn lợi thủy sản sông Vàm Cỏ Đông; UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị Sở TN&MT tiếp tục chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thi xã, thành phố thường xuyên theo dõi chất lượng nguồn nước mặt của hệ thống sông, suối, kênh, rạch, ao hồ trên địa bàn tỉnh có kế hoạch bảo vệ nguồn nước mặt, đặc biệt là mùa khô 2020-2021.

Cùng với đó, Sở TN&MT Tây Ninh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các nguồn xả thải, nhất là đối với hệ thống xử lý nước thải tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở xả nước thải chưa xử lý hoặc xử lý chưa đạt quy chuẩn quy định ra môi trường, quyết định xử phạt vi phạm hành chính và kiên quyết đình chỉ hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không chấp hành nghiêm công tác bảo vệ môi trường nếu tiếp tục tái phạm; công khai kết quả xử lý để người dân biết và cùng giám sát.

Hoạt động lấy mẫu để phân tích chất lượng nước mặt sông Vàm Cỏ Đông

Đồng thời, hàng năm, Sở TN&MT Tây Ninh duy trì thực hiện chương trình quan trắc định kỳ chất lượng nước mặt trên các sông, suối…, theo dõi thường xuyên diễn biến chất lượng nước tại các trạm quan trắc nước mặt tự động, liên tục, khi có dấu hiệu ô nhiễm kịp thời xử lý; tiếp tục phối hợp với các tỉnh lân cận trong lưu vực hệ thống sông Đồng Nai thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ nguồn nước; tiếp tục đưa vấn đề bảo vệ môi trường nước mặt khu vực biên giới vào nội dung các phiên họp của Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai…

Song song đó, Sở NN&PTNT thì chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố khuyến cáo, hướng dẫn người dân về biện pháp, kỹ thuật nuôi trồng thủy sản khi gặp sự cố; lấy mẫu phân tích đánh giá nguyên nhân nghi ngờ do ô nhiễm nước…; thông báo rộng rãi hệ thống tưới tiêu nông nghiệp tại các vị trí, khu vực tiếp giáp sông Vàm Cỏ Đông để các ngành, các cấp có thể chủ động phối hợp đưa nước thủy lợi về làm sạch nước sông khi cần thiết; nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh Tây Ninh đầu tư xây dựng hệ thống, công trình thủy lợi đầu mối chủ động chuyển nước nhanh từ hệ thống kênh thủy lợi, hồ Dầu Tiếng về sông Vàm Cỏ Đông.

UBND tỉnh Tây Ninh cũng đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục chủ trì, phối hợp đơn vị có liên quan rà soát việc lập và trình UBND tỉnh phê duyệt quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của thành phố Tây Ninh và các khu đô thị, khu dân cư; tăng cường kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng được cấp phép hoặc không cấp phép tại khu đô thị, khu dân cư… nhằm kiểm soát nguồn xả thải nước vệ sinh, nước thải sinh hoạt không ảnh hưởng hệ thống xả thải đô thị.

Riêng Sở Y tế thì yêu cầu các cơ sở y tế đã được đầu tư công trình xử lý nước thải cần tiếp tục theo dõi, kiểm soát chặt chẽ tình hình xử lý nước thải đảm bảo nước thải sau xử lý xả ra môi trường đạt quy chuẩn quy định; thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, cải tạo, nâng cấp đối với các công trình xuống cấp; yêu cầu các Trung tâm y tế chưa hoàn thành việc xử lý theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020 nhanh chóng triển khai thực hiện.

Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố thì chủ trì, phối hợp đẩy nhanh tiến độ đầu tư hệ thồng thu gom và xử lý nước thải tập trung của các khu đô thị, khu dân cư tập trung; chủ động theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ nguồn thải trên địa bàn quản lý, xây dựng kế hoạch bảo vệ nguồn nước các sông suối, ao hồ, kênh rạch; rà soát, kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ… xả nước thải chưa qua xử lý ra hệ thống sông suối, ao hồ, kênh rạch gây ô nhiễm môi trường; xem xét đình chỉ hoạt động hoặc đề xuất đưa vào danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, xây dựng lộ trình di dời, chuyển đổi ngành nghề…

Theo www.monre.gov.vn

 

There are no comments yet

Tin mới hơn ...