Tập huấn về bảo vệ môi trường và ứng phó BĐKHTN&MTỦy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn công tác phối hợp thực vừa hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại các tỉnh: Lâm Đồng và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại tỉnh Lâm Đồng, các đại biểu đã được cung cấp các thông tin về công tác quản lý nhà nước về sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, thực trạng và giải pháp; vai trò của MTTQ Việt Nam tham gia công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; công tác truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa.

Mục đích của các hội nghị tập huấn lần này nhằm tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam các cấp, tăng cường giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân tham gia có chất lượng hơn về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, bổ sung, trang bị thêm kiến thức cho cán bộ mặt trận các cấp nắm vững và tuyên truyền vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cho 70 chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đề xuất các tổ chức tôn giáo cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường trong cộng đồng, tín đồ, tổ chức tôn giáo; nhân rộng các điển hình tiên tiến trong cộng đồng, tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường; lồng ghép xây dựng ý thức, nếp sống, bảo vệ môi trường vào giáo dục đạo đức tôn giáo trong cộng đồng dân cư; tăng cường vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQVN và các đoàn thể phát động, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương.

Đến nay, 63/63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã xây dựng các mô hình điểm và nhân rộng, đó là các mô hình: Lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Khu dân cư thực hiện hài hoà giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường gắn với nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo monre.gov.vn

There are no comments yet

Tin mới hơn ...