Tạo chuyển biến trong quản lý tài nguyên nướcTN&MTBộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã nhận được báo cáo của tỉnh Hà Giang, Hà Nam và Nghệ An về công tác quản lý tài nguyên nước năm 2020. Báo cáo cho thấy nỗ lực của các địa phương trong nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên nước.

Theo Công văn số 493/BC-STNMT của Sở TN&MT Hà Giang, năm 2020, Sở đã phối hợp, triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý về tài nguyên nước trên địa bàn như: Điều tra, đánh giá biến động dòng chảy trên lưu vực Sông Lô thuộc địa phận tỉnh Hà Giang; Điều tra, phân tích, lập mô hình và xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ lưu Sông Lô địa phận tỉnh Hà Giang.

Cùng với đó, các nhiệm vụ thực hiện trong năm 2020: Khai dẫn, xây dựng trạm xử lý cung cấp nước ngầm tại xã Đồng Yên, huyện Bắc Giang, tỉnh Hà Giang; Điều tra đánh giá thực trạng sử dụng nước, xác định nguồn ô nhiễm môi trường (nước mặt); đánh giá chất lượng nguồn nước sinh hoạt tại 04 huyện vùng cao của tỉnh, đề xuất các biện pháp sử dụng nước bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu; Điều tra, đánh giá, khoanh định hành lang bảo vệ nguồn nước sông nội tỉnh cấp 3, cấp 4, cấp 5 trên địa bàn tỉnh; Điều tra, đánh giá xác định các khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất nhằm bảo vệ tài nguyên nước dưới đất khỏi nguy cơ suy thoái và cạn kiệt nước nước dưới đất, tỉnh Hà Giang.

Tại Hà Nam, trong năm 2020, Sở TN&MT được UBND tỉnh Hà Nam giao triển khai thực hiện 02 đề án: Đề án “Khảo sát, đánh giá nguyên nhân sụt lún tại núi Móng Rồng, tiểu khu La Mát, tiểu khu Châu Giang, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam”; đề án “Khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam”.

Về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tài nguyên nước, Sở TN&MT đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2020 bằng hình thức treo băng rôn, chương trình tuyên truyền về Ngày Nước thế giới năm 2020. Đồng thời, chỉ đạo các phòng chuyên môn viết và đăng tải các bài viết về tài nguyên nước trên trang thông tin điện tử của Sở TN&MT.

Còn theo Công văn số 5657/BC-STNMT.NBHĐ báo cáo về việc tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước năm 2020 của Sở TN&MT tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 30/10/2020, Sở TN&MT đã tham mưu và cấp phép 81 giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước, bao gồm: 55 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, 7 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, 4 giấy phép thăm dò nước dưới đất, 15 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.

Sở cũng hoàn thiện, trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt  Đề án “Trám lấp giếng không sử dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An” và đề cương Đề án “Điều tra, xác định phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh các khu vực lấy nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An” cũng đã được

Về tình hình thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Sở đã tuyên truyền và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và quản lý tổng hợp, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; triển khai và thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 17/2/2020 về tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày nước Thế giới năm 2020…

Theo monre.gov.vn

 

There are no comments yet

Tin mới hơn ...