Sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biểnTN&MTDanh mục 7 chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biển Việt Nam đã được Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) công bố ngày 15/12.

Đây là kết quả Dự án “Nghiên cứu, xây dựng quy trình sử dụng chất phân tán (Dispersant) trên biển Việt Nam”.

Cùng với việc công bố danh mục Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cũng hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biển.

Quy trình gồm 6 bước: Xác định điều kiện sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu tại vùng biển Việt Nam; xác định lượng chất phân tán cần sử dụng; phun chất phân tán để ứng phó sự cố tràn dầu (từ tàu và từ máy bay); giám sát hiệu quả sử dụng chất phân tán trong quá trình phun chất phân tán; giám sát chất lượng môi trường sau khi sử dụng chất phân tán; báo cáo sau khi sử dụng chất phân tán.

Quy trình trên được nghiên cứu và tham khảo hướng dẫn sử dụng chất phân tán trên thế giới và đề xuất quy trình sử dụng chất phân tán phù hợp với điều kiện vùng biển Việt Nam.

Theo www.monre.gov.vn

 

There are no comments yet

Tin mới hơn ...