Quan tâm đẩy mạnh công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữTN&MTNgày 23/7, tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa tới dự và phát biểu tại Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có: Ông Phan Tuệ Minh, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Đức Toàn, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường; bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; ông Mai Văn Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai; ông Dương Văn Hải, Phó Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; ông Nguyễn Bá Dũng, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học TN&MT Hà Nội và các cán bộ làm công tác bình đẳng giới các đơn vị trực thuộc Bộ.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cùng các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết: Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát triển và thúc đẩy bình đẳng giới. Luật Bình đẳng giới, Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nhiều văn bản hướng dẫn triển khai các hoạt động hằng năm là những văn bản quan trọng để các Bộ, ngành triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ TN&MT đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Một số kết quả đáng ghi nhận trong triển khai thực hiện nhiệm vụ này, như: nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và công chức, viên chức đối với công tác bình đẳng giới ngày càng được nâng cao; các đơn vị trực thuộc Bộ đã quan tâm, chỉ đạo kiện toàn tổ chức, cán bộ và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; một số chỉ tiêu về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ đang dần được tăng cao. Đặc biệt, Bộ đã quan tâm thực hiện tốt việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; triển khai Quyết định số 800/QĐ-TTg về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020; triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới… Tuy vậy, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới của Bộ TN&MT cũng còn gặp nhiều khó khăn về nguồn lực; hiệu quả hoạt động và triển khai công tác này còn chưa đáp ứng yêu cầu. Do vậy, Thứ trưởng cho rằng Hội nghị tập huấn này sẽ giúp cho các cán bộ, công chức phụ trách công tác bình đẳng giới trong các đơn vị cập nhật, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ; đồng thời cũng là dịp để trao đổi kinh nghiệm, thảo luận về các vướng mắc trong quá trình thực hiện; giúp công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ của đơn vị đi vào nền nếp, hiệu quả hơn.

Ông Phan Tuệ Minh, – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại Hội nghị

TS. Trịnh Lê Anh –Chủ nhiệm Bộ môn Quản trị sự kiện, Phó Chủ nhiệm Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu

Các nội dung tập huấn tập trung vào các kiến thức, kỹ năng về giới, bình đẳng giới và nâng cao vai trò của phụ nữ; qua đó, trang bị những kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ nữ để phát huy khả năng sáng tạo, nâng cao kỹ năng hội nhập, quản trị rủi ro; kỹ năng cân bằng cuộc sống… “Điều này thể hiện sự quan tâm của Bộ TN&MT đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ tri thức và lực lượng nữ trẻ đang công tác tại các đơn vị thuộc Bộ” – Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nói.

Quang cảnh Hội nghị

 Theo monre.gov.vn

There are no comments yet

Tin mới hơn ...