NXB Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam: Thay đổi áp dụng công nghệ, nâng cao năng suất lao độngTN&MTNgày 12/5, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 và Đại hội Đại biểu công nhân viên chức, người lao động năm 2020. Đại diện lãnh đạo Bộ,Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đại diện lãnh đạo Bộ,Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, ông Kim Quang Minh, Chủ tịch, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam cho biết: Nhiệm vụ công tác năm 2020 của Nhà xuất bản và các năm tiếp theo hướng kiện toàn, tái cơ cấu bộ máy nhằm chuyển biến tích cực mọi hoạt động của Nhà xuất bản. Đặc biệt, trong bối cảnh đầu năm cả nước bị ảnh hưởng chung bởi dịch covid 19, NXB tập trung thực hiện những nhiệm vụ như chính trị, sản xuất – kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính và sản xuất – kinh doanh và các mặt công tác khác. Bên cạnh đó, cũng quyết liệt thực hiện các giải pháp theo chương trình hành động dựa trên các tiêu chí: Xây dựng định hướng chiến lược sản phẩm; Đổi mới công tác kế hoạch và phát triển thị trường; Hoàn thiện bộ máy quản lý và phát triển nguồn nhân lực; Giải pháp về phát triển công nghệ; Công tác tài chính và quản lý tài chính; Khai thác các nguồn lực khác nhằm khắc phục hậu quả dịch bệnh covid 19 cũng như tìm kiếm sự hỗ trợ của Bộ TN&MT, Bộ Thông tin và Truyền thông về những chính sách bảo hộ doanh nghiệp trong thời gian tới.

Ông Kim Quang Minh, Chủ tịch, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam 

Về công tác công đoàn năm 2019, Nhà xuất bản đã tổ chức vận động cán bộ công nhân viên – lao động và đoàn viên công đoàn tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, tăng cường cải cách hành chính, có ý thức trách nhiệm, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Đồng thời, tiếp tục phát huy mục tiêu trong thời gian tới như: Tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, vận động cán bộ công nhân viên học tập, lao động thi đua sản xuất, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn; truyên truyền chỉ thị Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước trong cán bộ công nhân viên lao động; tham gia đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 5 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục vận động nữ cán bộ công nhân viên – lao động nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng cơ quan “Xanh – Sạch – Đẹp”;…

Phát biểu tại hội nghị, Thứ Trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đánh giá cao sự nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ công nhân viên của Nhà xuất bản. Một trong những ghi nhận đó là kết quả đạt được năm 2019 Nhà xuất bản đã xử lý dứt điểm công nợ từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, để tiếp tục phát triển được trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh chính sách thu hút đào tạo, tuyển dụng, Nhà xuất bản cần phải xem xét mạnh dạn thay đổi áp dụng công nghệ. Việc áp dụng công nghệ sẽ góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng công việc, qua đó giúp tăng thu nhập của cán bộ công nhân viên chức người lao động.

Sau Hội nghị, Nhà xuất bản đã tổ chức bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, 8 đồng chí đã trúng Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022, đó là: Bà Phạm Hồng Thái (Nhà máy in Bản đồ); Bà Trần Nhật Lê (Trung tâm Biên tập – Công nghệ cao); Ông Nguyễn Văn Hữu (Trung tâm Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Bản đồ); Bà Đàm Thị Hoà (Phòng Kế hoạch Thị trường/Phòng ban I) và bà Hoàng Thị Mai Anh (Trung tâm phát triển ứng dụng GIS); Bà Đặng Quỳnh Mai (Trung tâm phát hành); Ông Hồng Cao Lân (Chi nhánh NXB tại TP HCM); Bà Nguyễn Thu Hường (Xí nghiệp bản đồ).

                                                                                                                                                                   Sỹ Tùng

There are no comments yet

Tin mới hơn ...