Niềm tin và kỳ vọng to lớnTN&MT Chào Xuân mới 2021, đón tết cổ truyền Tân Sửu, chúng ta tự hào vì “Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. GDP năm 2020 đạt 2,91%, Việt Nam được đánh giá là một trong 10 nước trên thế giới có tăng trưởng cao nhất, một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất năm 2020.

Trong thành tích chung đó, có đóng góp quan trọng của ngành Tài nguyên và Môi trường. Toàn Ngành phát huy tinh thần “kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”, chủ động, sáng tạo để hóa giải các thách thức, tạo những dấu ấn quản lý rõ nét, thực chất trên các lĩnh vực. Nhờ đó, toàn Ngành không chỉ hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong năm 2020 mà còn đạt được các nhiệm vụ, mục tiêu giai đoạn 2016 – 2020. Với nhiều chủ trương, chính sách lớn mang tầm chiến lược được Ngành xây dựng, tham mưu cho Đảng, Quốc hội và Chính phủ ban hành đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, góp phần tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế – xã hội với bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài nguyên cho phát triển đất nước. Nổi bật là Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 với tư duy, cách tiếp cận đột phá để góp phần làm tốt hơn công tác bảo vệ môi trường.

Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2021 – 2025) và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (2021 – 2030), ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đổi mới, sáng tạo để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ. Toàn Ngành sẽ tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ: Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; rà soát, cập nhật các chiến lược, quy hoạch Ngành. Ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, dữ liệu không gian địa lý, tài nguyên và môi trường; cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xây dựng Chính phủ điện tử; chuyển đổi số, tài nguyên số; phối hợp nhịp nhàng giữa trung ương và địa phương; tạo bước đột phá trong nghiên cứu khoa học về biển, phát triển kinh tế biển; thực hiện những nội dung mới, đột phá trong thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường; đẩy mạnh hiện đại hóa, tăng cường mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn để nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai.

Mùa xuân đang gõ cửa từng nhà, chúng ta kỳ vọng và gửi trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa đất nước phát triển bền vững, thịnh vượng.

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

There are no comments yet

Tin mới hơn ...