Nhiệt điện Thái Bình hoàn thành vượt chỉ tiêu sản lượng điện 6 tháng đầu năm 2021TN&MT Tính đến 11 giờ 20 phút ngày 22/6/2021 với 2.011,0 triệu kWh sản lượng điện đầu cực, Công ty Nhiệt điện Thái Bình (TBTPC) đã hoàn thành chỉ tiêu sản lượng 6 tháng đầu năm trước 08 ngày.  Dự kiến đến hết ngày 30/6/2021 sản lượng điện phát đạt 2.130,4 triệu kWh/2.011,1 triệu kWh, đạt 105,93% và tương ứng 1.919,1 triệu kWh thương phẩm. Tiếp nối đà tăng trưởng, dự kiến năm 2021 Công ty sẽ phấn đấu hoàn thành 3.581 triệu kWh sản lượng EVN giao.

Nhiệt điện Thái Bình hoàn thành vượt chỉ tiêu sản lượng điện 6 tháng đầu năm 2021

Trong 6 tháng qua, TBTPC thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với rất nhiều khó khăn khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu điện tăng cao do nắng nóng trên diện rộng, điều kiện tình hình thủy văn hiện nay không thuận lợi cho khối thủy điện nên đặt áp lực phát tăng sản lượng lên khối nhiệt điện… Nhưng vượt lên tất cả, TBTPC vẫn nỗ lực đảm bảo cung ứng điện ổn định và an toàn nhằm phục vụ: phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân; công tác phòng chống dịch bệnh covid – 19; công tác Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác Bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT…. đáp ứng tốt yêu cầu của Hệ thống điện Quốc Gia.

Kết quả trên có được là nhờ đơn vị luôn chủ động xây dựng nhiều phương án sản xuất kinh doanh phù hợp. Trong thực tế, ngay từ đầu năm Lãnh đạo TBTPC đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác tổ chức sản xuất, trong đó trọng tâm vào các khâu: nguyên, nhiên, vật liệu. Với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất khi tham gia thị trường phát điện cạnh tranh tất cả các bộ phận đều tăng cường kỷ cương, kỷ luật quản lý vận hành. Đặc biệt TBTPC kiểm soát rất chặt chẽ các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật; phối hợp với Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời các hư hỏng, nhanh chóng khắc phục các khiếm khuyết để duy trì các tổ máy vận hành ổn định, tin cậy và hiệu quả. Cùng với việc nâng cao tinh thần trách nhiệm của người lao động, Công ty đã triển khai nhiều phong trào thi đua tăng năng suất lao động. Đây sẽ là cơ sở để TBTPC hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu sản xuất năm 2021 và phát triển bền vững.

PV – Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

 

There are no comments yet

Tin mới hơn ...