Nhiệt điện Ninh Bình đưa Bảng Điện tử hiển thị thông số môi trường vào sử dụngTN&MT Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình hoàn thành và đưa vào sử dụng Bảng điện tử hiển thị thông số môi trường. Bảng điện tử cung cấp đầy đủ các dữ liệu quan trắc môi trường khí thải tự động để người dân địa phương theo dõi giám sát. Nhằm tăng cường công khai, minh bạch công tác môi trường trong sản xuất điện của Công ty.

Xác định việc sản xuất phải gắn với bảo vệ môi trường và cũng là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, trong những năm qua Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình luôn nỗ lực thực hiện tốt các quy định của pháp luật hiện hành về công tác bảo vệ môi trường. Chính vì thế, ngay từ tháng 4 năm 2018 Công ty đã hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục (online) khí thải, hệ thống này làm việc 24/24h; ngày 24/12/2018 truyền dữ liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình.

Tháng 10 năm 2020, Công ty đã hoàn thành lắp đặt bảng điện tử hiển thị các thông số phát thải đến cộng đồng dân cư tại Cổng Công ty theo quy định tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ.

Tại Bảng thông số môi trường của Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình hiển thị toàn bộ kết quả quan trắc chất lượng khí phát thải của ống khói (giám sát các thông số lưu lượng, SOx, NOx, Bụi PM, CO, áp suất, nhiệt độ). Kết quả theo dõi cho thấy chất lượng khí thải của Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình luôn được đảm bảo dưới ngưỡng cho phép theo QCVN 22:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện.

Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình luôn nỗ lực thực hiện tốt các quy định của pháp luật hiện hành về công tác bảo vệ môi trường.

Việc Công ty công khai, minh bạch các dữ liệu quan trắc khí thải tự động thông qua Bảng điện tử giúp người dân và chính quyền địa phương có cái nhìn trực quan, toàn diện hơn. Đây cũng là một kênh thông tin để Công ty tạo được sự tin tưởng của cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ môi trường. Với gần 50 năm hoạt động, tập thể lãnh đạo và NLĐ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình đã và đang nỗ lực từng ngày để vừa phát triển sản xuất vừa đáp ứng được các yêu cầu, quy định ngày càng khắt khe của pháp luật về bảo môi trường.

PV

There are no comments yet

Tin mới hơn ...