Nghệ An: Siết chặt công tác quy hoạch, vận hành thủy điệnTN&MTBan Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Thông báo số 85-TB/TU của về chủ trương thực hiện các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Không nghiên cứu, khảo sát thêm dự án thủy điện

Tại Thông báo này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các công trình thủy điện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện nghiêm Thông báo số 11-TB/TU ngày 4/11/2015 của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương xây dựng các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh (có bản sao Thông báo kèm theo).

Đặc biệt, không tổ chức nghiên cứu, khảo sát để bổ sung mới quy hoạch dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả các dự án đang được khảo sát: Nậm Pông 2, Bản Cốc B, Bản Bà, Ca Nan 3, Mỹ Lý – Xiềng Dược, Hạ Đồng Văn, Hủa Na A, Yên Thắng, Sông Hiếu, Tam Sơn, Hạnh Dịch).

Ảnh minh họa

Ngoài ra, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án thủy điện đang triển khai xây dựng (bao gồm các dự án: Bản Mồng, Suối Choang, Nậm Giải, Châu Thôn) và tiến độ thực hiện Đề án “Điều tra, đánh giá những tác động tiêu cực của hệ thống các công trình thủy điện ở Nghệ An đến môi trường và đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động”.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm các tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thủy điện Bản Vẽ, Hủa Na và một số dự án thủy điện khác trên địa bàn.

Tránh tác động tiêu cực đến môi trường

Song song với các chỉ đạo liên quan đến quy hoạch thủy điện, Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đưa ra nhiều yêu cầu khắt khe trong quá trình vận hành các thủy điện đang phát điện. Cụ thể:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh phải quản lý chặt chẽ các dự án đang vận hành phát điện. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an toàn, vận hành hồ chứa các thủy điện nhằm đảm bảo tính mạng, tài sản của người dân vùng hạ lưu.

Đồng thời, rà soát quy trình vận hành hồ chứa thủy điện để xem xét việc kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy trình vận hành phù hợp trong mùa lũ và mùa cạn nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến môi trường, đời sống nhân dân, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và hài hòa lợi ích giữa các đối tượng sử dụng nước.

Đối với 3 dự án thủy điện Châu Thôn, Bản Cánh và Sông Quang 1: Thống nhất chủ trương nghiên cứu cập nhật, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch để phục vụ việc hoàn thiện đảm bảo các quy định, nhưng không tăng công suất lắp máy, không tăng diện tích sử dụng đất.

Thống nhất chủ trương nghiên cứu, khảo sát, đánh giá toàn diện tác động của phương án khai thác các dự án thủy điện trên hồ thủy lợi (đảm bảo về môi trường, đời sống, sản xuất của người dân, an toàn công trình, hiệu quả kinh tế… ), báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Mới đây nhất, UBND tỉnh Nghệ An đã có Công văn gửi các Sở: Công thương, TN&MT, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; UBND các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Quỳ Châu, Anh Sơn yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương thực hiện các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Theo monre.gov.vn

 

There are no comments yet

Tin mới hơn ...