Ngành tài nguyên và môi trường triển khai nhiệm vụ năm 2020TN&MTrong năm 2019, với nhiều nỗ lực quyết tâm ngành tài nguyên và môi trường đã đạt nhiều kết quả tích cực, công tác quản lý tài nguyên có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên, còn rất nhiều tồn tại, thách thức đòi hỏi ngành Tài nguyên và Môi trường cần có quyết tâm và các giải pháp đột phá trong năm 2020.

There are no comments yet

Tin mới hơn ...