Long An: Chủ động trong công tác phòng, chống thiên taiTN&MTNăm 2020, thiên tai diễn biến phức tạp đối với nhiều địa phương vùng ĐBSCL. Tuy nhiên, nhờ sự quyết tâm chỉ đạo tích cực và chủ động theo phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng” trong phòng ngừa, ứng phó của các cấp, các ngành và địa phương tỉnh Long An đã góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Long An, ngay từ đầu năm 2020, các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh Long An đã tập trung, huy động cả hệ thống chính trị toàn tỉnh vào cuộc trong chỉ đạo, điều hành, ứng phó với công tác PCTT và TKCN trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, UBND tỉnh Long An đã ban hành các văn bản, chỉ thị, quyết định, kế hoạch về công tác PCTT và TKCN; các biện pháp ứng phó nguy cơ hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô 2020-2021 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện, có tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch phòng, chống hiệu quả.

Đồng thời, tổ chức trực ban 24/24, thường xuyên tổng hợp và nắm bắt thông tin, cập nhật kịp thời về tình hình khí tượng thủy văn, bão, áp thấp nhiệt đới, theo dõi chặt chẽ tình hình chất lượng nước, mực nước lũ, triều cường, sạt lở đất; cập nhật thông tin lên website PCTT của tỉnh Long An nhằm tạo thuận lợi cho các ngành, các cấp và người dân truy cập nhanh thông tin, kịp thời phòng tránh, ứng phó.

Trong năm 2021, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Long An cho biết sẽ rà soát, điều chỉnh và triển khai thực hiện Phương án ứng phó với từng cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh và xây dựng kế hoạch PCTT giai đoạn 2021-2025; đồng thời, xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bờ sông Vàm Cỏ Tây (đoạn TP. Tân An) được đầu tư kè chống sạt lở

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về công tác PCTT và TKCN; tổ chức các buổi sinh hoạt lồng ghép nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng trong PCTT và TKCN vào chương trình giáo dục trong nhà trường đối với bậc trung học phổ thông, đại học.

Ngoài ra, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai, xâm nhập mặn, lũ lụt, triều cường, sạt lở đất… để thông tin các bản tin dự báo, cảnh báo chính xác, kịp thời; tổ chức rà soát, kiểm tra an toàn các công trình thủy lợi, đê điều, công trình PCTT đảm bảo chống lũ, triều cường, chống hạn, xâm nhập mặn.

Để ổn định đời sống dân sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, tỉnh Long An sẽ tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư các dự án sạt lở ven sông, kênh, rạch. Trong đó, cấp bách nhất là khu vực sạt lở bờ sông Kênh Hàn, dự án kè sông Bảo Định, dự án kè chống sạt lở  bờ sông Vàm Cỏ Tây.

Cùng với đó, triển khai cấp bách “Hệ thống thủy lợi cấp nước ngọt chống hạn cho vùng Nhựt Tảo – Tân Trụ, tỉnh Long An” cấp nước từ kênh Rạch Chanh qua kênh Cây Gáo, thông qua hệ thống kênh Rạch Sâu, kênh Bà Tho, kênh Bà Thi, cống Rạch Sâu, Bà Phổ, xi phông qua sông Vàm Cỏ Tây và trạm bơm, để nhằm thực hiện mục tiêu phòng chống hạn, xâm nhập mặn năm 2021 và các năm tiếp theo.

Theo monre.gov.vn

There are no comments yet

Tin mới hơn ...