Hướng dẫn vận hành các hồ chứa Bản Vẽ, Khe Bố và Chi Khê trong thời gian từ nay đến ngày 19/7/2020TN&MTBộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Văn bản số 2572/BTNMT-TNN gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An; Chủ các hồ: Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê, Nậm Mô, Nậm Nơn, Bản Ang, Châu Thắng và Nhạn Hạc A về việc vận hành các hồ chứa Bản Vẽ, Khe Bố và Chi Khê trong thời gian từ nay đến ngày 19/7/2020.


Ảnh minh họa

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 2736/UBND-NN ngày 06/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc đề nghị vận hành các hồ chứa Bản Vẽ, Khe Bố và Chi Khê trong thời gian từ nay đến ngày 19/7/2020. Sau khi nghiên cứu kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, trên cơ sở tình hình nguồn nước các hồ chứa trên lưu vực và kết quả dự báo tình hình khí tượng, thủy văn, các quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả (Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 13/11/2019), Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Một là, thống nhất với phương án đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An liên quan đến việc điều tiết nước các hồ chứa Bản Vẽ, Khe Bố và Chi Khê trong thời gian từ nay đến ngày 19/7/2020. Theo đó, hàng ngày, các hồ vận hành xả nước xuống hạ du như sau:

Từ nay đến ngày 25/5/2020: Hồ Bản Vẽ vận hành bảo đảm tổng lưu lượng xả trung bình ngày không nhỏ hơn 70 m3/s; hồ Khe Bố vận hành xả nước liên tục với lưu lượng không nhỏ hơn 95,5 m3/s; hồ Chi Khê vận hành xả nước liên tục với tổng lưu lượng xả tương đương lưu lượng đến hồ;

Từ ngày 26/5/2020 đến ngày 19/7/2020: hồ Bản Vẽ vận hành bảo đảm tổng lưu lượng xả trung bình ngày không nhỏ hơn 110 m3/s; hồ Khe Bố vận hành xả nước liên tục với lưu lượng không nhỏ hơn 95,5 m3/s và bảo đảm tổng lưu lượng xả tương đương với lưu lượng đến hồ; hồ Chi Khê vận hành xả nước liên tục với tổng lưu lượng xả tương đương lưu lượng đến hồ.

Trong quá trình các hồ chứa vận hành trong thời gian nêu trên, căn cứ vào dự báo dòng chảy đến hồ, yêu cầu sử dụng nước ở dưới hạ du, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo các Sở, ban ngành tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, lưu lượng về các hồ và nhu cầu sử dụng nước ở hạ du để chỉ đạo, phối hợp với các chủ hồ xả nước cho phù hợp.

Hai là, đề nghị các chủ hồ Nậm Nơn, Nậm Mô, Bản Ang, Châu Thắng, Nhạn Hạc A vận hành theo đúng quy định tại Khoản 3, Điều 24 của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả và phối hợp chặt chẽ với các chủ hồ Bản Vẽ, Khe Bố và Chi Khê trong quá trình điều tiết, cấp nước cho hạ du.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để kịp thời hướng dẫn, xử lý./.

Chi tiết nội dung Công văn tải tại đây.

                                                                                                                                                                    CTTĐT

There are no comments yet

Tin mới hơn ...