Hướng dẫn tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2020TN&MTNgày 12/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 2538/BTNMT-KHCN gửi các đơn vị trực thuộc Bộ về việc Hướng dẫn tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2020.

Căn cứ Công văn số 1218/BKHCN-VP ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2020. Bộ đề nghị các đơn vị chủ động căn cứ vào tình hình thực tế tổ chức các hoạt động chào mừng ngày KH&CN Việt Nam năm 2020 bám sát nội dung hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ với chủ đề: “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai”.

Các hoạt động đảm bảo phòng tránh dịch bệnh và thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và Công văn số 2446/BTNMT-VP ngày 6/5 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Năm 2020, Bộ không tổ chức hội thảo thường niên giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ nổi bật như các năm trước. Các công trình, cụm công trình KHCN nổi bật sẽ được xem xét, giới thiệu để đăng ký “Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE STA) lần thứ nhất” và dự kiến tiến hành trao giải thưởng trong quý 3 năm 2020.

                                                                                                                                                              Cổng TTĐT

There are no comments yet

Tin mới hơn ...