Họp Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Tài nguyên và Môi trườngTN&MTSáng ngày 16/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã chủ trì cuộc họp Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Ngày 20/11/2019, Bộ trưởng đã ban hành Quyết định số 2967/QĐ-BTNMT về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó,  Thứ trưởng Trần Quý Kiên là Trưởng ban, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ là Phó trưởng Ban và 19 ủy viên là đại diện lãnh đạo: Văn phòng Bộ, Văn phòng Đảng – Đoàn thể, các Vụ, các Tổng cục, các Cục, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

Ban có nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, điều phối các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành tài nguyên và môi trường, cụ thể: Chủ trì xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành tài nguyên và môi trường và phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện các Kế hoạch đó sau khi được Bộ trưởng phê duyệt; Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với phụ nữ và lồng ghép hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với phụ nữ và bình đẳng giới; Tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành tài nguyên và môi trường và đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khen thưởng đối với các cá nhân và đơn vị trong Ngành có thành tích trong hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; Thực hiện chế độ báo cáo với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành tài nguyên và môi trường.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, trong năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tích cực triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt là việc thực hiện các mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020; đẩy mạnh hoạt động có hiệu quả, phối hợp với các đơn vị trong công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ nữ; tham gia nâng cao tập huấn kiến thức về giới, phân tích giới và lồng ghép giới. Các đơn vị trực thuộc Bộ đã quan tâm chỉ đạo kiện toàn tổ chức, cán bộ và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Một số chỉ tiêu về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ đang dần được tăng cao.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới như: Một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ nên chưa quan tâm việc xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; chưa chủ động đề xuất lồng ghép các nhiệm vụ về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án chuyên môn của đơn vị; chưa thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ để đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để quy hoạch, sử dụng, bố trí cán bộ;…

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, góp ý kiến nhằm đẩy mạnh công tác Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2021-2025, 2026-2030. Trong đó tập trung trao đổi kinh nghiệm hoạt động công tác bình đẳng giới, các hoạt động nâng cao chất lượng cuộc sống và công tác đối với cán bộ nữ; đẩy mạnh việc tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống nhân dịp Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động vì trẻ em, Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) và đặc biệt là sắp tới là chào mừng Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV của ngành tài nguyên và môi trường; nâng cao công tác tổ chức tập huấn về Bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động Công đoàn, chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ; kiện toàn tổ chức và bổ sung thêm các đơn vị vào Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ của Bộ; …

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả tích cực, hoạt động sôi nổi trong công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ của Bộ trong thời gian qua góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính trị và đặc biệt trong xây dựng khối đoàn kết các Vụ, Cục, đơn vị và toàn cơ quan; xây dựng môi trường văn hóa, đấm ấm, cùng nhau thi đua, nỗ lực vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần vào thành công chung của Bộ TN&MT.

Thẳng thắn nhìn nhận vào một số bất cập và tồn tại trong hoạt động bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ của Bộ trong thời gian qua, Thứ trưởng, đề nghị trong thời gian tới, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ của Bộ cần tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới hai giai đoạn 2021-2025, 2026-2030 theo văn bản hướng dẫn của các cơ quan Trung ương; kiện toàn tổ chức và bố trí cán bộ làm công tác bình đẳng giới đảm bảo yêu cầu.

Đồng thời phối hợp với các tổ chức như Công đoàn, Đoàn Thanh niên đổi mới các hoạt động nữ công, bình đẳng giới; tổ chức các phong trào, hoạt động thiết thực, hiệu quả, tạo không khí sôi nổi, trước mắt là các hoạt động chào mừng Ngày phụ nữ Việt Nam (20/10) và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV ngành tài nguyên và môi trường; Chủ động báo cáo tổng kết Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.

Thứ trưởng cũng đề nghị, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cần tập trung tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho nữ lãnh đạo, quản lý, nữ trong diện quy hoạch chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý. Đồng thời, nâng cao năng lực thực hiện công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ thông qua công tác tập huấn kiến thức, tăng cường phối hợp triển khai thực hiện pháp luật về bình đẳng giới.

Theo www.monre.gov.vn

There are no comments yet

Tin mới hơn ...