Hoa Lư, giữ vững và tiếp tục phát huy mô hình nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trườngTN&MTNăm 2016, Hoa Lư là huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) của tỉnh Ninh Bình và cũng là huyện đầu tiên của cả nước đạt chuẩn NTM theo tiêu chí mới, có gắn với tiêu chí bảo vệ môi trường. Với tinh thần xây dựng NTM là một chương trình liên tục, lâu dài.

Sau gần 4 năm được công nhận huyện đạt chuẩn NTM, Hoa Lư vẫn tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng các tiêu chí, tạo ra diện mạo mới với nhiều sắc thái.

Ông Bùi Duy Quang, Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phóng viên Tạp chí Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trò chuyện với Ông Bùi Duy Quang, Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình để biết thêm những kết quả của mô hình.

PV: Thưa ông, trong quá trình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia của Chương trình xây dựng nông thôn mới, ông thấy tiêu chí nào là cần thiết và khi thực hiện lại khó nhất?

Ông Bùi Duy Quang: Môi trường là một trong những tiêu chí cần thiết và quan trọng trong Bộ tiêu chí Quốc gia của Chương trình xây dựng NTM. Mục tiêu chung của tiêu chí môi trường là: Bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường khu vực nông thôn. Đây là một tiêu chí khó, trong khi đó ô nhiễm môi trường nông thôn đang là vấn đề bức xúc của toàn xã hội, đặc biệt đối với cộng đồng người dân sống ở khu vực nông thôn.
PV: Được biết, Hoa Lư là địa phương đầu tiên của Ninh Bình đạt danh hiệu NTM. Đạt được đã khó, tiếp tục giữ và phát huy danh hiệu đó lại càng khó hơn. Vậy sau gần 4 năm đạt chuẩn, Hoa Lư tiếp tục đạt được những gì, thưa ông?

Ông Bùi Duy Quang: Đạt được danh hiệu NTM là niềm vinh dự, tự hào to lớn nhưng cũng đặt ra cho Hoa Lư nhiều trách nhiệm để làm sao vừa phát huy tốt thành quả xây dựng NTM, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, vừa tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Sau khi trở thành huyện NTM, huyện Hoa Lư đã và đang tiếp tục nỗ lực triển khai các giải pháp xây dựng NTM theo hướng văn minh, hiện đại gắn với phát triển đô thị.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc Gia về xây dựng Nông thôn mới

Theo đó, Hoa Lư đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng KT-XH từng bước hiện đại; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển du lịch, dịch vụ thân thiện với môi trường; gắn phát triển nông thôn với phát triển đô thị theo quy hoạch; an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Hoa Lư đã lựa chọn xã Ninh Giang và xã Ninh Mỹ là 2 xã làm điểm của tỉnh, của huyện xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Đến nay, 2 xã đã đạt được 14/14 tiêu chí theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình và đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Từ năm 2018 đến nay, 10/10 xã đã triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Trong đó, toàn huyện tập trung xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu tại 12 thôn làm điểm của tỉnh và 4 khu dân cư NTM làm điểm của huyện. Đến nay, toàn huyện đã có 07 thôn, xóm đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu trong năm 2019 và 08 thôn, xóm đạt 10/10 tiêu chí đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

PV: Để đạt được như vậy, Hoa Lư đã triển khai và thực hiện các nhiệm vụ như thế nào, thưa ông?

Ông Bùi Duy Quang: Để thực hiện tốt các nhiệm vụ và đạt được mục tiêu trên, Hoa Lư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng và chính quyền từ huyện đến xã, thôn tiếp tục rà soát, đẩy mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hoa Lư đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị – xã hội như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Mặt trận Tổ quốc các xã tuyên truyền các văn bản hướng dẫn của Trung ương, các bộ, ngành, tỉnh, các văn bản pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường liên quan đến trách nhiệm của địa phương, cơ sở và cộng đồng dân cư. Các đợt tuyên truyền cao điểm tập trung vào dịp tổ chức Tuần lễ Quốc gia về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường từ ngày 29/4-6/5; Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5; Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn; Ngày đất ngập nước; Ngày môi trường thế giới 5/6… Mỗi năm, Hoa Lư tổ chức 2 lớp tập huấn cho đối tượng là hội viên hội nông dân, hội phụ nữ, nhân dân các làng nghề tại các xã trên địa bàn huyện về thu gom rác thải sinh hoạt tại nông thôn, xử lý chất thải chăn nuôi và bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp…

Đặc biệt, lĩnh vực công nghiệp được phát triển theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường được Hoa Lư xác định là mũi nhọn, là nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu trong phát triển kinh tế. Do vậy, Hoa Lư đã huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và xây dựng 2 cụm công nghiệp làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân (30,64 ha) và thêu ren Ninh Hải (37,8 ha) trong giai đoạn 2017-2020 để phát triển nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch làng nghề thân thiện với môi trường. Đồng thời, tập trung huy động mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động trở thành điểm sáng về an toàn, an ninh trật tự với kết cấu hạ tầng hiện đại theo mô hình du lịch sinh thái.

PV: Trong quá trình triển khai thực hiện mô hình, ông nhận thấy địa phương nào nổi bật nhất, thưa ông?

Ông Bùi Duy Quang: Nhìn chung các xã trên địa bàn huyện đều thực hiện rất tốt, nhưng nổi bật nhất vẫn là Trường Yên. Đây là xã rất chú trọng đến vấn đề xây dựng nếp sống văn minh và môi trường tại các khu, điểm du lịch để tạo sức hút đối với khách du lịch trong và ngoài nước. Bên cạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của người dân, Trường Yên đã đề ra nhiều giải pháp bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan sinh thái như: Quy hoạch lại các ki ốt bán hàng, xây dựng các biển nội quy quy định vứt rác thải, bố trí lực lượng lao động thường xuyên làm công tác vệ sinh, đảm bảo cảnh quan môi trường tại khu du lịch, quy hoạch điểm bán sản phẩm đặc sản thịt dê, tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của du khách, trồng hoa 2 bên các tuyến đường…

Ảnh minh họa

Tại các tuyến kênh, tuyến đường đều được các đoàn thể trong xã tham gia quản lý và tổ chức thu dọn vệ sinh định kỳ 2 lần/tháng; các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn đều ký cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường và xử lý nước thải, rác thải. Trường Yên đã xây dựng đề án thu gom rác thải và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phân loại rác ngay tại gia đình.

Bên cạnh việc quan tâm thực hiện tiêu chí môi trường và xây dựng nếp sống văn minh du lịch, Trường Yên còn tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng bộ, phát triển kinh tế nông nghiệp với nhiều mô hình hiệu quả (mô hình lúa – cá, cá- sen, mô hình sản xuất lúa giống, mô hình kinh tế trang trại…) và tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí còn lại, phấn đấu đưa chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng đi lên theo hướng bền vững.

Trân trọng cảm ơn ông!

 

                                                                                                                        Hồng Minh – Sỹ Tùng ( Thực hiện)

There are no comments yet

Tin mới hơn ...