Hòa Bình: Phấn đầu đến 2021, các chợ, siêu thị không sử dụng đồ nhựa một lầnTN&MTBan Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình vừa ban hành Chỉ thị số về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác triển khai thực hiện phong trào "Chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa”.

Ban thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường. Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh với quyết tâm chính trị cao, thực hiện quyết liệt, đồng bộ; đưa tiêu chí giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy vào nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Phấn đấu trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2020 các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong các hoạt động và đến năm 2021, các cửa hàng, chợ, siêu thị ở đô thị không sử dụng đồ nhựa dùng một lần nhằm hướng tới mục tiêu thực hiện trong toàn tỉnh, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…

Các giải pháp để thúc đẩy phong trào chống rác thải nhựa là chủ động, tích cực huy động các nguồn lực, xây dựng, thực hiện hiệu quả kế hoạch tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế, xử lý chất thải nhựa; hình thành ý thức, thói quen của người dân về giảm thiểu, phân loại chất thải nhựa, thực hiện phong trào chống rác thải nhựa bằng các hoạt động cụ thể…

Trong năm 2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi mình quản lý, thực hiện cam kết chống rác thải nhựa, nhằm đạt và vượt chỉ tiêu phấn đấu và mốc thời gian thực hiện, tiến tới chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng vật liệu nhựa dùng một lần và nilon khó phân hủy; trước mắt, thực hiện ngay việc giảm thiểu, không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần, như: Chai nhựa đựng đồ uống, ống hút nhựa, cốc nhựa,…

Theo monre.gov.vn

There are no comments yet

Tin mới hơn ...