Đồng Nai: Cho thuê 4,1ha đất để đầu tư khai thác mỏ đá xây dựngTN&MT UBND tỉnh Đồng Nai vừa có Quyết định số 4580/QĐ-UBND về việc cho Hợp tác xã Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Bình Thạch (HTX Bình Thạch) thuê hơn 4,1ha đất để sử dụng vào mục đích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm (đầu tư khai thác mỏ đá xây dựng Thạnh Phú 3) tại xã Thiện Tân và xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. Hình thức thuê đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm, thời hạn sử dụng đất đến ngày 07/12/2025.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong đó, Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai được giao ký hợp đồng thuê đất với HTX Bình Thạch; ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho HTX Bình Thạch theo ủy quyền của UBND tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, Sở TN&MT xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa; trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho HTX Bình Thạch sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai cũng được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định đơn giá thuê đất làm cơ sở cho Sở TN&MT Đồng Nai ký hợp đồng thuê đất với HTX Bình Thạch; xác định đơn giá thuê đất để truy thu số tiền thuê đất của HTX Bình Thạch từ ngày 01/01/2018 (thời điểm HTX Bình Thạch sử dụng đất theo Văn bản số 72 ngày 4/9/2020 của đơn vị) đến ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đối với diện tích 1,5ha đất. Đồng thời, Cục Thuế tỉnh  Đồng Nai xác định và ban hành thông báo về nghĩa vụ tài chính của HTX Bình Thạch; hướng dẫn HTX Bình Thạch thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Sở Tài chính Đồng Nai được giao xác định các khoản mà HTX Bình Thạch được khấu trừ vào tiền thuê đất phải nộp; xác định và tổ chức thu khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa với diện tích hơn 1,5ha đất chuyên trồng lúa nước của HTX Bình Thạch, nộp vào ngân sách tỉnh Đồng Nai theo quy định. Còn UBND huyện Vĩnh Cửu được giao kiểm tra việc sử dụng đất theo đúng mục đích ghi tại Quyết định này và tiến độ sử dụng đất theo quy định. Riêng HTX Bình Thạch thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, sử dụng đất đúng ranh giới, diện tích, mục đích, đảm bảo tiến độ và đúng quy định của Luật Đất đai và các Luật khác có liên quan.

Theo monre.gov.vn

There are no comments yet

Tin mới hơn ...