Diễn đàn quốc gia về quản lý tổng hợp vùng bờTN&MT Ngày 4/12 tại Hà Nội, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn và Hội thảo có nội dung trên. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Nguyễn Quế Lâm; Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khai thác biển và Hải đảo Dương Văn Thái; Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính Nguyễn Đăng Lộc chủ trì Diễn đàn.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các địa phương nằm trong khuôn khổ dự án như Quảng Ninh, Hải Phòng, Kiên Giang, Nam Định, Nghệ An, Bình Thuận, Sóc Trăng,…

Dự án “Tăng cường thực hiện Chiến lược phát triển bền vững biển Đông Á tại Việt Nam giai đoạn 2015-2019 trong khuôn khổ dự án khu vực “Tăng cường thực hiện Chiến lược bền vững biển Đông Á giai đoạn 2” (gọi tắt là SDS-SEA)

Diễn đàn là cơ hội để các chuyên gia, các nhà quản lý, cán bộ trực tiếp triển khi dự án tại một số địa phương có biển đã được lựa chọn cùng báo cáo kết quả thực hiện, đồng thời chia sẻ những bài học kinh nghiệm thực hành tốt về quản lý tổng hợp vùng bờ (QLTHVB). Đặc biệt, đây cũng là cơ hội để các địa phương có biển nói lên những khó khăn, thách thức và những đề xuất góp ý kiến nghị với Bộ TN&MT, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và tổ chức PEMSEA để đưa ra nhưng nhận định, đánh giá, có cái nhìn sát với thực tế. Từ đó cùng đồng hành rút kinh nghiệm trong những nhiệm vụ tiếp theo trong quá trình triển khai chương trình QLTHVB, xây dựng nền kinh tế xanh bền vững, dựa vào hệ sinh thái không chỉ với 14 tỉnh, thành phố tham gia dự án SDS-SEA như hiện nay mà nhân rộng, áp dụng tốt cho cả 28 tỉnh thành phố có biển trên phạm vi cả nước.

Sau khi nghe báo cáo từ các cán bộ dự án cấp địa phương đều cho thấy: Dự án triển khai thực các nhiệm vụ đạt tốt, có nhiều kết quả nổi bật đáng khích lệ như: Xây dựng xong các Báo cáo hiện trạng vùng bờ; thành lập Ban chỉ đạo; xây dựng Chương trình QLTHVB; thực hiện hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ QLTHVB; tăng cường nhân lực; phân vùng chức năng vùng bờ; thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; kiểm soát ô nhiễm, nhân rộng mô hình quản lý cộng đồng tại địa phương…

Tuy nhiên, trong bối cảnh thực tế triển khai vẫn còn rất nhiều khó khăn vướng mắc, một trong số đó là công tác quản lý và các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên và BVMT biển đảo vẫn phải tuân theo các quy hoạch phát triển ngành và địa phương (chồng chéo, bất cập). Về văn bản pháp luật, Nghị định 51/2014/NĐ-CP của Chính phủ chưa quy định đầy đủ các trường hợp giao khu vực biển; Thông tư 198/2015/TTLT-BTC-BTNMT của liên Bộ: Tài chính- Tài nguyên và Môi trường mới chỉ phân loại các hoạt động phải nộp tiền sử dụng khu vực biển, chưa hướng dẫn cụ thể các đối tượng không phải nộp tiền sử dụng khu vực biển. Mặt khác, trong pháp luật về đầu tư mới đề cập đến việc miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chưa đề cập cụ thể đến việc miễn giảm tiền sử dụng khu vục biển, chưa có cơ chế bồi thường, hỗ trợ trong giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi khu vực biển để đầu tư các công trình công cộng, công trình phục vụ an ninh quốc phòng và đặc biệt là cho các dự án phát triển KT-XH nên đã gây khó khăn cho việc giải phóng mặt bằng để giao khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng khu vực biển. Điều 78 Luật TN&MT biển và hải đảo chỉ quy định “Việc thanh tra về quản lý tổng hợp tài nguyên và BVMT biển và hải đảo thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra”. Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy định của pháp luật về xử lý vi phạm phụ thuộc vào các quy định của pháp luật chuyên ngành. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực phục vụ chuyên trách còn mỏng đã dần đến công tác tuyên truyền hiệu quả chưa cao, dẫn đến sự tham gia của cộng đồng vào công tác BVMT biển, đảo còn mang tính hình thức, phong trào, chưa tạo được thói quen.

Để tiếp tục triển khai tốt công việc trong giai đoạn tới, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, tại diễn đàn các nhà quản lý địa phương có biển nói trên đã đưa ra một số đề xuất về cơ chế, chính sách: Bộ TN&MT; Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản để giải quyết những chồng chéo, bất cập giữa các luật như Đất đai, BVMT, Luật Biển Việt Nam, Luật TN,MT biển và hải đảo; Chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ; sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định 51/2014/NĐ-CP về việc giao các khu vực biển nhất định; sớm ban hành Nghị định về xử phạt hành chính trong quản lý, đưa ra chế tài xử lý nghiêm với các hành vi vi phạm đến luật TN,MT biển và hải đảo; ban hành quy định về hoạt động lấn biển và các quy định về quản lý, kiểm soát hoạt động nhận chìm. Ngoài ra, cần có các khóa đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về công tác QLTHVB và hỗ trợ xây dựng các mô hình cộng đồng quản lý tài nguyên và BVMT.

Kết thúc diễn đàn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khai thác biển và hải đảo Dương Văn Thái đã tiếp nhận những chia sẻ kinh nghiệm, lắng nghe những khó khăn, đề xuất từ cơ sở để sau diễn đàn này sẽ để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ TN&MT, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Trong năm tới sẽ cùng nhau tháo gỡ, bổ sung xem xét đề xuất điều chỉnh Luật TN,MT biển và hải đảo để phù hợp với thực tiễn QLTHVB tại địa phương, hạn chế những xung đột, chồng lấn và thời gian tới sẽ giải quyết những bất cập trong công tác thiết lập hành lang bờ biển. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cũng đánh giá cao sự phối hợp chỉ đạo thực hiện công việc của dự án, làm đúng theo những ký kết giữa 3 bên một cách bài bản, đúng quy trình, tiến độ.

Diệp Anh

There are no comments yet

Tin mới hơn ...