Đẩy mạnh các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủTN&MT Sau hơn 02 năm thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu, các Bộ, ngành, địa phương đã đạt được các kết quả ban đầu, tạo cơ sở để đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết giai đoạn tới.

          Theo đó, đã thành lập Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL do Lãnh đạo Chính phủ làm Chủ tịch. Hội đồng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối, kiểm tra, giám sát việc thực hiện liên kết vùng, bao gồm cả phát triển vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL. Hoàn thiện nội dung về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam nhằm tăng cường hỗ trợ nguồn lực tốt hơn phục vụ các mục tiêu, nhiệm vụ cho ĐBSCL.

Đã thực hiện nhiệm vụ tổ chức lập Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời rà soát các quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của các ngành, địa phương… để tích hợp vào Quy hoạch tổng thể Vùng ĐBSCL. Đây là căn cứ quan trọng để xác định các định hướng phát triển vùng, liên vùng ĐBSCL.

Đặc biệt các Bộ, ngành, địa phương triển khai xây dựng các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển vùng như khuyến khích doanh nghiệp, đầu tư tư nhân vào nông nghiệp, nông thôn; chính sách về ưu đãi tín dụng; chính sách ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến; chính sách về xúc tiến thương mại; chính sách về hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ cao và các cơ chế, chính sách khác đã đi vào thực tiễn, giúp cơ cấu phát triển kinh tế toàn vùng ĐBSCL có sự tăng trưởng.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tăng cường công tác điều tra cơ bản, quan trắc, dự báo khí tượng thủy văn, qua đó đã có các phương án phòng chống thiên tai, đặc biệt là đã chủ động ứng phó có hiệu quả với các đợt hạn mặn thời gian qua. Cùng các bộ ngành, cơ quan liên quan tổ chức đẩy mạnh thực hiện các chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, tập trung vào những vấn đề cấp bách như tái cơ cấu nông nghiệp, bố trí lại dân cư, xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển, đoạn sụt lún, bảo đảm an sinh xã hội…

Thúc đẩy chuyển đổi quy mô lớn theo cơ cấu kinh tế và theo lãnh thổ trên cơ sở phát huy tiềm năng thế mạnh của vùng và từng tiểu vùng: Chuyển dịch ngành nông nghiệp theo hướng tăng thủy sản, trái cây, giảm lúa với quy mô lớn gắn với thúc đẩy công nghệ chế biến, chuỗi giá trị nông sản. Phát triển năng lượng tái tạo, công nghiệp xanh, ít phát thải… Từng bước giải quyết xung đột giữa các mô hình kinh tế.

Vùng ĐBSCL đã từng bước hình thành kết nối liên kết vùng, bao gồm nội vùng và kết nối với thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể như hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre, Hệ thống thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé, Hệ thống thủy lợi tiểu vùng Cà Mau, Hạ tầng thủy sản, cảng cá, khu neo đậu cho khu vực ĐBSCL, Mạng lưới sản xuất và tiêu thụ hàng hóa nội địa và xuất khẩu nông, lâm, thủy sản, Đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn – Đất Mũi, Cầu Long Bình, Luồng tàu biển lớn vào sông Hậu, Dự án kết nối vùng ĐBSCL…

Nguồn lực từ hợp tác quốc tế cho phát triển vùng ĐBSCL được tăng cường. Theo đó đã kịp thời huy động nguồn lực cho các công trình, dự án phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu tại ĐBSCL, tập trung vào huy động nguồn vốn dư của WB và vốn vay, hỗ tợ của các đối tác phát triển. Thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế để khai thác bền vững sông Mê Công trên cơ sở hài hòa lợi ích với mục tiêu phát triển bền vững và có trách nhiệm bao gồm: Tăng cường hợp tác trong các cơ chế Tiểu vùng sông Mê Công, Mê Công – Lan Thương; Thực hiện Đề án tổng thể về ảnh hưởng của phát triển thủy điện trên dòng chính sông Mê Công tới ĐBSCL.

Thông qua Nghị quyết số 120/NQ-CP sẽ là mẫu hình về chính sách để tiếp tục nghiên cứu cơ sở lý luận và đánh giá thực tiễn và cơ chế chính sách để phát triển hiệu quả các vùng kinh tế trọng điểm của nước ta trong điều kiện thích ứng biến đổi khí hậu. Bộ TN&MT cùng các Bộ ngành, đối tác quốc tế, đối tác phát triển tập trung phối hợp thực hiện các giải pháp xác định tại Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ và cũng như các chỉ đạo tại các Hội nghị chuyên đề của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành về phát triển ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu. Đặc biệt là kinh nghiệm, nguồn lực quốc tế và nỗ lực các Bộ ngành đối với Nghị quyết quan trọng và chiến lược.

Theo www.monre.gov.vn

There are no comments yet

Tin mới hơn ...