Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025TN&MTSáng 8/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đến dự và chỉ đạo Đại hội.


Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại Đại hội (Ảnh: Hoàng Minh)

Tham dự Đại hội còn có đồng chí Đỗ Thị Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Quyền Chánh Văn phòng Đảng, Đoàn thể Bộ TN&MT cùng các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ, các đồng chí Lãnh đạo các Ban của Đảng ủy Bộ; đại diện các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ TN&MT: Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn thể Bộ; Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính; Đảng ủy Tổng cục KTTV; Đảng ủy Tổng cục Quản lý đất đai; Đảng ủy Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường…

Các đại biểu tham dự Đại hội (Ảnh: Hoàng Minh)

Đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu đề ra

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Đỗ Cảnh Dương – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ TN&MT, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho biết: Sự phát triển của Tổng cục đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới. Thành công của Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của Tổng cục từ nay đến năm 2025 và tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo.

Tổng cục trưởng đề nghị Đại hội hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ; phát huy tinh thần “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới” tham gia tích cực, trách nhiệm và có hiệu quả cao nhất, nhằm góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội (Ảnh: Hoàng Minh)

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Đỗ Cảnh Dương cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tổng cục đều đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội II đề ra. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cấp phép hoạt động khoáng sản, kinh tế địa chất và khoáng sản, thanh tra, kiểm tra, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đã được đánh giá hoàn thành xuất sắc toàn diện. Một số kết quả nổi bật như sau:

Công tác xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về địa chất và khoáng sản là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản được Đảng ủy, Tổng cục đặc biệt quan tâm, chú trọng. Đến nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về địa chất, khoáng sản đã cơ bản hoàn thiện với 01 Luật, 09 Nghị định, 05 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 02 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, 52 Thông tư và Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ liên quan. Qua đó đã giải quyết được nhiều vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản. Trọng tâm là các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản, gồm: 05 Nghị định, 01 Chỉ thị và 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 34 Thông tư (của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thông tư liên tịch) và 01 Nghị quyết Quốc hội.

Công tác cấp phép hoạt động khoáng sản đã được thực hiện theo quy trình bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Từ năm 2015 đến nay, Tổng cục đã giải quyết 379 hồ sơ hoạt động khoáng sản gồm: 139 giấy phép thăm dò, 208 giấy phép khai thác, 08 quyết định đóng cửa mỏ và 24 quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ.

Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản luôn được quan tâm chú trọng. Đảng ủy Tổng cục đã xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành khoáng sản nhằm tạo sự chuyển biến quan trọng của công tác thanh tra, kiểm tra trong giai đoạn mới. Từ năm 2015-2019 đã có 36 cuộc thanh tra; 161 cuộc kiểm tra (theo kế hoạch và đột xuất) với tổng số tiền xử phạt là 19.987.000.000 đồng. Kết quả trên đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; chấn chỉnh, đưa hoạt động khoáng sản của các tổ chức, cá nhân ngày càng nề nếp, tuân thủ pháp luật, hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả và phát triển bền vững, ý thức chấp hành pháp luật về khoáng sản của các tổ chức, cá nhân ngày một nâng cao.

Đồng chí Đỗ Cảnh Dương – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ TN&MT, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Hoàng Minh)

Về lĩnh vực kinh tế địa chất và khoáng sản, kết quả qua 5 năm thực hiện chủ trương thu hồi tiền sử dụng số liệu thông tin, đã thu về cho ngân sách nhà nước hơn 2.000 tỷ đồng; cơ bản đã hoàn thành xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư cho toàn bộ các giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp Bộ, đây là một phần kinh phí rất quan trọng để Nhà nước tái đầu tư cho ngành địa chất thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò một số loại khoáng sản có tầm quan trọng chiến lược. Từ kết quả của công tác này đã cho thấy chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về chính sách thu hồi tiền hoàn trả chi phí thăm dò khoáng sản đã đi vào cuộc sống.

Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện chính sách thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tính đến hết năm 2019 đã xác định tính tiền cấp quyền khai thác đạt hơn 60.000 tỷ đồng (trong đó các giấy phép khai thác do Bộ TN&MT cấp là 36.000 tỷ đồng và do địa phương cấp là 24.000 tỷ đồng); Số tiền đã nộp vào vào ngân sách Nhà nước từ năm 2015 đến nay là 23.425 tỷ đồng (theo số liệu của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính). Như vậy trung bình mỗi năm ngân sách Nhà nước thu từ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khoảng 4.500- 5.000 tỷ đồng. Việc thực hiện tính tiền cấp quyền khai thác đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, tiếp cận với cơ chế thị trường đồng thời nâng cao hiệu quả của hoạt động khai thác khoáng sản, tăng cường trách nhiệm, nghĩa vụ của doanh nghiệp khai thác khoáng sản đối với nhà nước và địa phương; đã khắc phục cơ bản tình trạng đầu cơ xin cấp mỏ để mua, bán chuyển nhượng quyền khai thác; hạn chế tình trạng các doanh nghiệp khai thác nhỏ lẻ, manh mún, không có năng lực tài chính, giữ mỏ không khai thác…góp phần tạo nguồn lực tài chính để Nhà nước tái đầu tư cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội, cải tạo môi trường và những tác động khác do khai thác khoáng sản gây ra góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Nhiệm vụ đấu giá quyền khai thác khoáng sản được Đảng ủy Tổng cục xác định đây là nhiệm vụ quan trọng cần triển khai. Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đấu giá thành công 06 mỏ và các địa phương đã đấu giá thành công trên 350 mỏ khoáng sản với tổng giá trị ước đạt khoảng 1.500 tỷ đồng góp phần tăng thu ngân sách nhà nước khoảng 500 tỷ đồng. Thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã lựa chọn được các tổ chức, cá nhân có năng lực về tài chính cũng như có kinh nghiệm trong hoạt động khoáng sản góp phần phát triển bền vững nền công nghiệp khai khoáng.

Công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản cũng được Đảng ủy Tổng cục chú trọng đẩy mạnh. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Tổng cục đã lãnh đạo chỉ đạo công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và đã đạt được những mục tiêu cụ thể của Đảng đề ra trong Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị như: Về cơ bản đã tiến hành xây dựng và thi công công tác lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 trên đất liền đạt hơn 75% làm rõ nhiều cấu trúc địa chất, mức độ phân bố khoáng sản và khoanh định được nhiều diện tích có triển vọng về khoáng sản; Điều tra đánh giá một số loại khoáng sản đến độ sâu 300- 500m (khoáng sản Urani, chì- kẽm, vàng, đồng) đặc biệt là điều tra khoáng sản than đến độ sâu 1.200 m (đề án Sông Hồng), điều tra đặc điểm Địa vật lý hàng không ở ngoài biển; Nhiều máy móc, thiết bị khoan hiện đại có thể khoan đến độ sâu trên 1.200m với công nghệ lấy mẫu đạt mức tiên tiến trên thế giới; các máy móc thiết bị địa vật lý có thể đáp ứng mọi nhiệm vụ về nghiên cứu địa chất và khoáng sản ở đất liền và ngoài biển; thiết bị phân tích mẫu được đầu tư hiện đại có độ chính xác cao; Đội ngũ cán bộ địa chất ngày càng trưởng thành về chuyên môn, đã nắm bắt được các cách thức tiếp cận nghiên cứu hiện đại; Nguồn vốn đầu tư cho công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản không chỉ từ nguồn Ngân sách mà đã có sự tham gia của các tổ chức cá nhân…

Công tác xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng, trong đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của Ngành…

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được quan tâm. Đảng uỷ Tổng cục luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Đổi mới mạnh mẽ các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt chính trị thiết thực nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Ngành. Thường xuyên đưa thông tin về cấp ủy cơ sở, nhất là những chủ trương mới của Đảng, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong Tổng cục.

Nhận thức tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW; Đảng ủy, Tổng cục đã xây dựng kế hoạch và nghiêm túc tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai sâu rộng học tập Nghị quyết, Chỉ thị trong cơ quan đơn vị; qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc, ý nghĩa, nội dung cơ bản của Nghị quyết, Chỉ thị, xác định là việc làm thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng có hiệu quả; tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị trong chỉ đạo điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương làm việc trong Tổng cục; qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Tổng cục.

Công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong nhiệm kỳ qua đã được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực, kỷ cương kỷ luật của Đảng được giữ vững; công tác dân vận đã được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được nhiều kết quả; công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể có bước phát trển mới, hoạt động của các tổ chức đoàn thể đem lại hiệu quả thiết thực…

Đảng viên biểu quyết nhất trí các nội dung của Đại hội (Ảnh: Hoàng Minh)

Theo đồng chí Đỗ Cảnh Dương, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đảng bộ Tổng cục cũng sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy trực thuộc, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chủ động tích cực xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về địa chất, khoáng sản, làm tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ điều tra cơ bản về địa chất, khoáng sản, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam vững mạnh toàn diện.

Các đảng viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam khóa mới (Ảnh: Hoàng Minh)

Xây dựng Tổng cục ngày càng phát triển vững mạnh

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đánh giá cao Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

“Trong giai đoạn 2015 – 2020, Đảng bộ đã đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác quản lý nhà nước, điều tra cơ bản về địa chất và khoáng sản, thể hiện trên các mặt công tác: nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo thực hiện công tác Đảng” – đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ Lê Công Thành nhận định.

Toàn cảnh Đại hội (Ảnh: Hoàng Minh)

Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ Lê Công Thành, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Tổng cục cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc toàn diện các nhiệm vụ chính trị, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về địa chất và tài nguyên khoáng sản, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, khả thi phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tổ chức xây dựng quy hoạch điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản gắn với định hướng lớn của Ngành, phù hợp với Luật Khoáng sản, các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, áp dụng công nghệ số vào quản lý tài liệu địa chất, khoáng sản, quan tâm hơn đến việc cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Quan tâm, làm tốt công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực và sức chiến đấu; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết thống nhất, gắn bó mật thiết với cán bộ, đảng viên và quần chúng; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chăm lo đến lợi ích chính đáng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

“Tôi tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm chính trị cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong những năm qua, Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những thành tích của mình, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra và lãnh đạo xây dựng Tổng cục ngày càng vững mạnh, đạt được nhiều thành tích to lớn hơn nữa, góp phần quan trọng vào thành công chung của ngành tài nguyên và môi trường” – đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ Lê Công Thành nói.

Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam khóa mới ra mắt Đại hội (Ảnh: Hoàng Minh)

Đại hội đã bầu ra 22 đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục khóa mới, đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Theo monre.gov.vn

There are no comments yet

Tin mới hơn ...