Cuộc họp cấp cao chuẩn bị cho diễn đàn đối thoại chính sách biển Việt Nam – Nhật Bản năm 2021TN&MT     Ngày 23/12/2020 tại Hà Nội, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã diễn ra Cuộc họp cấp cao chuẩn bị cho diễn đàn đối thoại chính sách biển Việt Nam năm 2021.

          Ông Nguyễn Quế Lâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Ông Hamada Takashi, Ủy viên Hội đồng, Ban Thư ký Chính sách Đại dương Quốc gia, văn phòng nội các Nhật Bản; Ông Kakinuma Shunji – đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội đồng chủ trì cuộc họp.

          Mở đầu cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng trân trọng điểm lại mối quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, trong đó có việc nhắc đến chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Nhật Bản vào tháng 10/2018, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ trưởng Nội các phụ trách chính sách đại dương Nhật Bản đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác, trong đó có nội dung “triển khai hợp tác bằng cách trao đổi thông tin thông qua các hình thức tổ chức các cuộc họp Đối thoại chính sách hàng năm cấp Bộ trưởng về chính sách biển và đại dương”.

Diễn đàn đối thoại chính sách Biển Việt Nam – Nhật Bản được tổ chức luân phiên hàng năm nhằm tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, là dịp để hai Bên trao đổi thông tin, đưa ra được các giải pháp để giải quyết các vấn đề và thúc đẩy các hoạt động hợp tác tiếp theo một cách hiệu quả, góp phần triển khai mạnh mẽ đường lối đối ngoại của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII về hội nhập quốc tế sâu rộng và thực hiện thành công Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng như Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.

Đây là dịp để các cơ quan liên quan ở 2 Chính phủ tiếp nhận được những thông tin mới về công tác quản lý, chính sách pháp luật biển và đại dương, chia sẻ quan điểm, nhận thức và chính sách về biển và đại dương đồng thời thảo luận các vấn đề và đề xuất các nội dung chuẩn bị Diễn đàn cấp Bộ trưởng về chính sách biển và đại dương năm 2021.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã chia sẻ quan điểm, nhận thức và chính sách về quản trị biển và đại dương; Kế hoạch cho việc tiếp nhận tàu nghiên cứu khoa học biển do Chính phủ Nhật Bản tài trợ; Báo cáo về tình hình triển khai phi dự án “Hỗ trợ thiết bị điều tra, khảo sát và phân tích rác thải nhựa đại dương từ chính phủ Nhật Bản”.

Nhật Bản đã đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam về xây dựng thể chế chính sách pháp luật trong quản lý tổng hợp biển và hải đảo. Đồng thời, Nhật Bản đã thông tin đến Việt Nam những thay đổi về nhân sự cũng như một số thay đổi về phương cách quản lý biển. Nhật Bản đang hướng mạnh đến phát triển kinh tế biển theo hướng công nghiệp, khai thác năng lượng tái tạo, tận dụng luồng gió phát điện, đồng thời là duy trì bảo vệ hệ sinh thái, môi trường biển. Hiện Nhật Bản đang cố gắng thúc đẩy dự án liên quan đến vi nhựa, rác thải nhựa và đưa ra những chế tài tuân thủ rất nghiêm ngặt.

Toàn cảnh hội nghị

Để tăng cường hợp tác giữa hai chính phủ trong thời gian tới, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam báo cáo và đưa ra đề xuất: (1) Dự án “Tiếp nhận tàu nghiên cứu khoa học biển do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại” đề nghị Chính phủ Nhật Bản xem xét cung cấp viện trợ không hoàn lại trong năm 2021 để thực hiện dự án; (2) Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia, thủy thủ và kỹ thuật viên trong quản lý, vận hành tàu nghiên cứu khoa học biển và công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển. Đồng thời, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, tổ chức các đợt học tập, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, nhà quản lý, chuyên gia khoa học trong quản lý, vận hành các trang thiết bị công nghệ khoa học tiên tiến về điều tra cơ bản biển và hải đảo giữa hai nước. Giúp đỡ tập huấn cho đội ngũ kỹ thuật viên, thủy thủ trong quá trình vận hành các tàu nghiên cứu khoa học biển và sử dụng các thiết bị khảo sát, nghiên cứu tại các cơ sở thực tế ở Nhật Bản. Việt Nam đề nghị Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ kỹ thuật về máy móc, trang thiết bị khảo sát, điều tra cơ bản ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến.

Kết thúc cuộc họp, đồng chủ trì các bên đã nhất trí với những đề xuất nêu trên và nhanh chóng hoàn thiện thủ tục pháp lý để Việt Nam sớm được tiếp nhận con tàu nghiên cứu khoa học biển mang tên Kaiyo Maru 2 cùng những hỗ trợ khác về thiết bị điều tra, khảo sát và phân tích rác thải nhựa đại dương; đào tạo nhân lực có chuyên môn cao.

Minh Hồng

There are no comments yet

Tin mới hơn ...