Cụm thi đua số I – Bộ TN&MT: Chung sức thi đua để đạt thành tích caoTN&MTNgày 10/7 tại TP. Bắc Ninh, Cụm thi đua số I – Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và thảo luận một số vướng mắc trong công tác quản lý đất đai tại các địa phương.

Cụm thi đua số I gồm 10 Sở TN&MT các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng, đó là: Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Ninh Bình, Hưng Yên, Vĩnh Phúc.

Ông Vũ Minh Sơn – Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng và Tuyên truyền Bộ TN&MT phát biểu tại Hội nghịÔng Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh chủ trì hội nghị. Ông Nguyễn Văn Hảo – Giám đốc Sở TN&MT Hà Nam, Cụm trưởng Cụm Thi đua số I phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Văn Hảo – Cụm trưởng Cụm Thi đua số I cho biết, các phong trào thi đua được Cụm triển khai, như: “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Công chức, viên chức người lao động Sở TN&MT thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Thực hiện phong trào thi đua đặc biệt do Bộ TN&MT phát động với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”…Với việc triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, các Sở TN&MT thuộc Cụm Thi đua số I đã đạt được các kết quả tích cực.

Ông Mai Văn Phấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ TN&MT phát biểu tại Hội nghị

Cụ thể, các đơn vị trong Cụm đã tích cực tuyên truyền, tham mưu ban hành văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý của ngành; như Nam Định đã ban hành Kế hoạch 01/KH-UBND ngày 3/1/2020 về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát trên địa bàn; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 4/2/2020 về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030; Hưng Yên ban hành các Quyết định về Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2024; quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Hà Nam thông qua 4 Nghị quyết, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của 6 huyện, thành phố, thị xã…

Ông Tô Văn Đáp, Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Hội nghị

Đến nay, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được các Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trong Cụm quan tâm, chỉ đạo sát sao và đẩy nhanh tiến độ. Đối với công tác định giá đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và giải phóng mặt bằng được thực hiện tốt. Tại Hưng Yên, 6 tháng đầu năm, tỉnh đã thu hồi đất, giao đất với 44 dự án, diện tích 1.024 ha, 89 hồ sơ thuê đất với diện tích 182 ha. Vĩnh Phúc thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất và giao cho thuê đất để thực hiện 30 dự án, trên tổng diện tích 8,70 ha với số tiền 4,83 tỷ đồng. Nam Định đã thực hiện 15 hồ sơ giao đất với diện tích 24,7 ha; 89 hồ sơ thuê đất với diện tích 18,2 ha…

Đại diện Sở TN&MT tỉnh Thái Bình phát biểu tại Hội nghị

Trong lĩnh vực môi trường, theo số liệu báo cáo của 9 tỉnh, thành phố trong Cụm, đã thẩm định, xác nhận, phê duyệt 345 báo cáo Đánh giá tác động môi trường, 86 Kế hoạch bảo vệ môi trường, 26 Đề án bảo vệ môi trường, 104 sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, 56 báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án, 632 báo cáo quản lý chất thải.

Đại diện Sở TN&MT tỉnh Nam Định phát biểu tại Hội nghị

Nửa năm qua, các Sở cùng trình UBND tỉnh, thành phố cấp 15 giấy phép khai thác khoáng sản, 9 giấy phép thăm dò khoáng sản, gia hạn 11 giấy phép khai thác khoáng sản, 13 hồ sơ xin cấp phép khai thác nơi có dự án đầu tư, 16 hồ sơ xin gia hạn giấy phép, 3 hồ sơ xin đóng cửa mỏ…

Đại diện Sở TN&MT tỉnh Hưng Yên phát biểu tại Hội nghị

Cùng với đó, các Sở TN&MT cũng thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong 6 tháng qua, 9 Sở đã tiếp 189 lượt dân kiến nghị về đất đai, môi trường; tiếp nhận, phân loại, xử lý 387 đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh; thực hiện 126 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 28 tổ chức và hộ gia đình; xử phạt vi phạm hành chính đối với 73 tổ chức.

Đại diện Sở TN&MT tỉnh Hải Dương phát biểu tại Hội nghị

Đánh giá cao những kết quả đạt được của Cụm Thi đua số I, ông Vũ Minh Sơn – Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng và Tuyên truyền (Bộ TN&MT) khẳng định: Việc triển khai công tác thi đua, khen thưởng của Cụm đã phát huy hiệu quả trên các mặt công tác, động viên, khuyến khích cán bộ công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua được triển khai đúng hướng, việc xây dựng nội dung và tiêu chí thi đua phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của ngành.

Đại diện Sở TN&MT Tp Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Cụm thi đua số I sẽ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Bộ TN&MT. Tuyên truyền hiệu quả về Đại hội Đảng các cấp; kịp thời phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; tích cực, chủ động tham gia các hoạt động chào mừng Đại hội thi đua yêu nước ngành TN&MT.

Đại diện Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại Hội nghị

Đại diện Sở TN&MT tỉnh Hà Nam

Đại diện Sở TN&MT tỉnh Ninh Bình phát biểu tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Các Sở cũng tiếp tục triển khai thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2020 gắn với các phong trào thi đua chuyên đề do Bộ TN&MT và UBND các tỉnh phát động; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến và đề xuất khen thưởng kịp thời. Các đơn vị đồng thời thống nhất việc tổ chức giao hữu thể thao, giao lưu văn nghệ Sở TN&MT các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng trong thời gian tới.

                                                                                                                                                                  Sỹ Tùng

There are no comments yet

Tin mới hơn ...