Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn sản xuất gắn với bảo vệ môi trườngTN&MTNhững năm qua, công tác bảo vệ môi trường luôn được Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn (Công ty) quan tâm hàng đầu với quan điểm sản xuất phải đi đôi với bảo vệ môi trường (BVMT). Phóng viên Tạp chí Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Trọng Đức – Phó Giám đốc Công ty xung quanh vấn đề này.

Xin Ông đánh giá về công tác BVMT tại Công ty trong thời gian vừa qua?

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn là đơn vị quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1, nằm trên địa bàn ven biển thuộc xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn (Tỉnh Thanh Hóa). Những năm qua, công tác bảo vệ môi trường luôn được Công ty quan tâm hàng đầu, sản xuất phải đi đôi với bảo vệ môi trường đặc biệt là môi trường ven biển.

  Cảng Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1

 Về mặt công nghệ, Nhà máy được trang bị các hệ thống bảo vệ  hiện đại như: Hệ thống lọc bụi tĩnh điện ESP hiệu suất thiết kế lên đến 99%; Hệ thống khử lưu huỳnh trong khói( SO2) hiệu suất đạt 95%; Hệ thống xử lý nước thải hiện đại với công suất 80m3/h; Hệ thống quan trắc online khí thải, nước thải tự động và trang bị đầy đủ các trang thiết bị ứng phó sự cố môi trường ven biển (sự cố tràn dầu, sụ cố phát tán bụi than,…).

Đối với công tác triển khai thực hiện BVMT, công ty có Phòng An toàn & Môi trường chuyên trách làm nhiệm vụ quản lý và giám sát trực tiếp công tác bảo vệ môi trường, xây dựng các nội qui, qui chế quản lý và BVMT, các phương án ứng phó khi có sự cố môi trường, các qui trình vận hành các hệ thống bảo vệ môi trường. Công ty đã hoàn thiện toàn bộ hồ sơ pháp lý về công tác quản lý môi trường như giấy phép khai thác nước mặt, giấy phép xả thải, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, sổ đăng ký chủ nguồn thải,..

Công ty luôn chấp hành tốt các qui định của Nhà nước và Pháp luật, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhà nước, chính quyền địa phương, Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn trong công tác bảo vệ môi trường. Hàng năm công ty thực hiện công tác quan trắc môi trường tại nhà máy theo đúng yêu cầu của ĐTM và theo giấy phép của BTNMT. Thực hiện báo cáo đầy đủ kết quả quan trăc cũng như các báo cáo môi trường định kỳ đến các cơ quan chức năng.

Đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác giám sát khí thải, nước thải. Thực hiện nộp phí bảo vệ môi trường đầy đủ theo qui định của nhà nước. Do vậy, các thông số phát thải của Nhà máy đều đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn về bảo vệ môi trường. Công ty được các đoàn thanh, kiểm tra và làm việc đánh giá cao. Bản thân chúng tôi luôn nỗ lực, bám sát và cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật để thực hiện một cách tốt nhất nhằm bảo vệ môi trường sống và môi trường ven biển.

Công tác xử lý nước thải, chất thải được thực hiện như thế nào thưa Ông?

Đối với công tác xử lý nước thải, công ty có 03 nguồn thải chính gồm nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt và nước làm mát. Đối với mỗi loại nước thải đều có một hệ thống xử lý riêng biệt, là hệ thống xử lý nước thải sản xuất (bao gồm hệ thống xử lý nước thải chính, hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu) với công suất là 80m3/h, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt với công suất 80m3/ngày đêm và kênh xả nước làm mát rộng 12m, dài 3.200m, đảm bảo xử lý được hết tất cả lượng nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất. Ngoài ra, Công ty đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động để giám sát chất lượng nước thải trước khi thải ra môi trường, đảm bảo nước thải trước khi thải ra môi trường phải đạt tiêu chuẩn cho phép. Nếu nước thải đầu ra không đạt tiêu chuẩn sẽ được quay vòng đưa về bể lưu và xử lý lại, tuyệt đối không thải nước thải không đạt tiêu chuẩn ra môi trường.

Hệ thống các bồn chứa nước

Đối với xử lý chất thải, Công ty tổ chức phân loại chất thải ngay tại nguồn thải gồm chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại. Công ty bố trí các thùng rác khắp khu vực Nhà máy, đảm bảo thu gom triệt để rác thải phát sinh. Hàng năm, Công ty ký hợp đồng với đơn vị đủ chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý.

Vấn đề xử lý tro xỉ đã được Công ty giải quyết ra sao?

Đối với tro, xỉ, thạch cao của Công ty đã được Viện Vật liệu xây dựng cấp chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy làm vật liệu xây dựng. Công ty đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với đơn vị đủ chức năng vận chuyển và xử lý tro, xỉ, thạch cao. Công ty đã xây dựng và được phê duyệt đề án xử lý và tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao đảm bảo đi đúng tiến trình yêu cầu tại Quyết định số 452/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy Nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng.

Xin cảm ơn Ông!

Đỗ Hùng thực hiện

There are no comments yet

Tin mới hơn ...