Công ty Điện lực Hà Nam: Cấp điện ổn định cho các trạm bơm phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2020 – 2021TN&MTNhằm đảm bảo điện phục vụ bơm nước gieo cấy vụ Đông Xuân 2020 - 2021, Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) đã xây dựng phương án ưu tiên cấp điện và sẵn sàng cấp điện an toàn, ổn định cho các trạm bơm hoạt động hết công suất phục vụ lấy nước đổ ải, gieo cấy đúng khung thời vụ.

Ngày 12/01/2021 là đợt lấy nước đầu tiên theo lịch thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đợt 1 từ 0h00’ ngày 12/01/2021 đến 24h00’ ngày 15/01/2021 (4 ngày); Đợt 2: từ 0h00’ ngày 26/01/2021 đến 24h00’ ngày 02/02/2021 (8 ngày); Đợt 3: từ 0h00’ ngày 22/02/2021 đến 24h00’ ngày 27/02/2021 (6 ngày).

 Công nhân PC Hà Nam đang kiểm tra kỹ thuật tại TBA 110 kV Thạch Tổ, xã Thanh Hà (Thanh Liêm).

PC Hà Nam đã phối hợp với Sở NN&PTNT và các công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thực hiện việc kiểm tra dây dẫn, trạm cấp điện, thống nhất phương án cung cấp điện an toàn, liên tục, tranh thủ trữ nước vào các vùng trũng, ao, hồ, hệ thống kênh mương để tưới dưỡng, đề phòng trường hợp nguồn nước hệ thống sông Hồng xuống thấp, không bảo đảm cung cấp cho các hệ thống công trình thủy lợi vận hành.

PC Hà Nam đã yêu cầu chi tiết các phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp điện ổn định, liên tục 24/24h và đảm bảo chất lượng điện áp cho các trạm bơm lấy nước gieo cấy vụ Đông Xuân 2020-2021. Đặc biệt lưu ý các trạm bơm đầu mối, ưu tiên cấp điện các trạm bơm trong 03 đợt lấy nước; Xử lý nhanh khi xảy ra sự cố lưới điện, giảm đến mức thấp nhất thời gian ngừng cấp điện do sự cố.

Công nhân Điện lực Phủ Lý kiểm tra trạm biến áp cấp nước cho máy bơm

PC Hà Nam cũng đã chỉ đạo các Điện lực huyện, thành phố thường xuyên bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ các trạm biến áp cấp điện cho các trạm bơm; xây dựng phương án, đề xuất biện pháp xử lý các nguy cơ đe dọa sự cố, đảm bảo cấp điện 24/24h cho tất cả các trạm bơm tưới; tăng cường chế độ trực vận hành, chuẩn bị đầy đủ vật tư và thiết bị dự phòng để xử lý nhanh tình huống xảy ra sự cố lưới điện. Đối với các trạm bơm nội đồng đi chung với các lộ đường dây cấp điện sinh hoạt, Điện lực các huyện, thành phố cần theo dõi chặt chẽ, nếu quá tải đề xuất phương án phù hợp để ưu tiên cấp điện cho các trạm bơm.

Thường xuyên theo dõi, bám sát lịch làm việc của các trạm bơm, lịch thời vụ của địa phương để lập và thực hiện phương án cung ứng điện an toàn, đảm bảo chất lượng, liên tục (24/24h) trong thời gian từ ngày 12/01/2021 đến ngày 27/02/2021. Bố trí đủ nhân lực ứng trực, chuẩn bị đủ vật tư, thiết bị dự phòng, đảm bảo tốt hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để kịp thời xử lý nhanh khi xảy ra sự cố. Tổ chức kiểm tra và lập biên bản xác nhận tình hình cung cấp điện và tình trạng hoạt động của các máy bơm tại từng trạm bơm làm cơ sở xác định trách nhiệm các bên liên quan. Đặc biệt, trong 03 đợt lấy nước gieo cấy vụ Đông Xuân 2020-2021 nếu phải tiết giảm điện do sự cố hệ thống hoặc quá tải cục bộ máy biến áp phân phối sẽ tiến hành tiết giảm phụ tải ánh sáng sinh hoạt, phụ tải sản xuất công nghiệp, ưu tiên cấp điện cho các trạm bơm lấy nước.

Hiện nay các TBA 110 kV trên địa bàn tỉnh Hà Nam luôn đảm bảo linh hoạt trong vận hành và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Lưới điện trung thế được liên kết với nhau bằng các mạch vòng do đó thuận lợi trong việc hỗ trợ cung cấp điện khi xảy ra sự cố vĩnh cửu lưới điện. Các phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác vận hành được trang bị đầy đủ, đảm bảo tốt cho công tác vận hành. Pc Hà Nam đã thực hiện triển khai các dự án đầu tư cải tạo và nâng cấp lưới điện năm 2020 góp phần chống quá tải lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo cung ứng điện cho các khu công nghiệp, thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động nghiệp vụ của công nhân PC Hà Nam:

 

Trần Ngọc Hoan – Công ty Điện lực Hà Nam

 

 

 

 

 

 

 

There are no comments yet

Tin mới hơn ...