Chương trình “Chùa xanh” vì một Việt Nam xanh trồng cây tại chùa Đại TuệTN&MTVừa qua, tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn (Nghệ An), Tạp chí Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức phát động lễ trồng cây chương trình “Chùa xanh”.

There are no comments yet

Tin mới hơn ...