Bộ trưởng Trần Hồng Hà làm việc với tỉnh Tuyên Quang và Thái NguyênTN&MTNgày 23/7, Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường do đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với hai tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên để tìm hiểu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý, thực thi chính sách về lĩnh vực TN&MT tại địa phương.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà làm việc tại Tuyên Quang

Bảo vệ tài nguyên môi trường, tạo động lực thu hút đầu tư, nâng cao đời sống nhân dân

Tại Tuyên Quang, tiếp và làm việc với Bộ trưởng có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn đã báo cáo tình hình quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Chủ tịch Phạm Minh Huấn kiến nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản thống nhất về tên, số lượng phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; quy định số biên chế tối thiểu của các phòng, ban đơn vị trực thuộc Sở đảm bảo tính thống nhất chung trong cả nước về tổ chức bộ máy của Ngành. Đồng thời kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo và trình Chính phủ sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện ở địa phương. Trong đó, sửa đổi, hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai, tạo điều kiện tích tụ đất đai để sản xuất quy mô lớn, khai thác có hiệu quả quỹ đất để phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Đồng thời, nghiên cứu tạo điều kiện cho tỉnh thực hiện đối với các dự án mới phát sinh sử dụng đất nằm trong chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt nhưng chưa phù hợp với chức năng theo phương án quy hoạch sử dụng đất.

Bên cạnh đó, tỉnh mong muốn Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, nâng cao thu nhập cho người trồng và quản lý, bảo vệ rừng để thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao chất lượng dịch vụ môi trường rừng, bảo vệ môi trường sinh thái lâu dài và bền vững…

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm chụp ảnh lưu niệm với Sở TN&MT Tuyên Quang

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế – xã hội, quản lý tài nguyên và môi trường của tỉnh Tuyên Quang trong những năm qua.“Tuyên Quang là điểm sáng trong bảo vệ tài nguyên môi trường, nhất là môi trường rừng, tạo động lực thu hút đầu tư, nâng cao đời sống nhân dân. Các chỉ tiêu phát triển của tỉnh đều hoàn thành tốt theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; năng lực cạnh tranh của tỉnh ngày càng được cải thiện.” – Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.

Bộ trưởng đồng tình với các đề xuất của tỉnh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ tổ chức thực hiện sớm nhất. Bộ trưởng cũng đề nghị tỉnh cần xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai bằng công nghệ số; xây dựng hệ thống quan trắc quốc gia về nước và không khí, đa dạng sinh học, làm tốt công tác xử lý rác thải rắn, quản lý môi trường tại các khu công nghiệp, đẩy mạnh phong trào nói không với rác thải nhựa; tiếp tục quản lý chặt chẽ khai thác khoáng sản, tài nguyên nước, bảo đảm an toàn hồ đập để giữ gìn nguồn nước đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Cùng với mục tiêu tăng trưởng phải làm tốt công tác bảo vệ môi trường, không đánh đổi môi trường lấy dự án; thực hiện tốt công tác quy hoạch để tạo không gian đầu tư và mang lại giá trị cho nhiều thế hệ…

Hoàn thành 19 chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra

Tại Thái Nguyên, tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà làm việc tại Thái Nguyên

Tại buổi làm việc, tỉnh Thái Nguyên đã đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu với Chính phủ sớm phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 để tỉnh làm cơ sở triển khai kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 – 2030 và đưa một số dự án trọng điểm của tỉnh vào quy hoạch cấp quốc gia giai đoạn 2021 – 2030. Đối với Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Dự án VILG), tỉnh đề nghị Bộ chỉ đạo sớm triển khai gói thầu trang thiết bị cung cấp cho tỉnh để đồng bộ các hạng mục của dự án. Ngoài ra, tỉnh cũng đề nghị Bộ tiếp tục rà soát khoanh định, công bố các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ để tỉnh có cơ sở lập, điều chỉnh quy hoạch khoáng sản; hỗ trợ kinh phí thực hiện việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, kinh phí thực hiện Dự án nâng cấp hệ thống quan trắc môi trường…

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc chụp ảnh lưu niệm với Sở TN&MT Thái Nguyên

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong thời gian qua, ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của tỉnh trong việc hoàn thành 19 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Đối với những đề xuất và kiến nghị của tỉnh, Bộ trưởng cùng đoàn công tác sẽ tổng hợp, ghi nhận và xem xét nghiên cứu, đưa ra phương án trình Chính phủ và các bộ, ngành liên quan giải quyết trong thời gian tới.

Đối với Dự án VILG, Bộ trưởng cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan cùng phối hợp để giải quyết, đảm bảo dự án sẽ được triển khai trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã đến thăm hai Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang và Thái Nguyên. Bộ trưởng đề nghị, trong thời gian tới, các Sở cần làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh về công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thiết lập hệ thống quan trắc cấp quốc gia, thực hiện mục tiêu số hóa trong các hoạt động để thay đổi phương pháp làm việc; tổ chức hoạt động dựa trên nhu cầu của xã hội, hình thành các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người dân…

Theo www.monre.gov.vn

There are no comments yet

Tin mới hơn ...