Bình Định triển khai nhiều nhiệm vụ ứng phó BĐKHTN&MTHành động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), UBND tỉnh Bình Định giao cho các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai các chương trình.

Cụ thể, Sở TN&MT phụ trách “Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu của tỉnh Bình Định trong nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực Năng lượng và Nông nghiệp”.

Sở Công Thương được giao “Triển khai nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực Năng lượng và thúc đẩy năng lượng tái tạo của tỉnh Bình Định”. Sở NN&PTNT thực hiện kế hoạch “Triển khai nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực Nông nghiệp”.

Sở Xây dựng thực hiện Dự án “Nhà đa năng phòng chống bão lụt”… Đài Khí tượng & Thủy văn Bình Định triển khai thực hiện một số chương trình, dự án ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong đó, đáng chú ý là dự án thông tin cảnh báo lũ sớm đã tiến hành lắp đặt hệ thống cảnh báo lũ sớm tại 7 vị trí trên sông Côn và sông Hà Thanh.

Bình Định có 71 dự án triển khai hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, nhưng chỉ có 6 dự án được thực hiện toàn bộ hoặc một phần; 23 dự án triển khai dưới dạng lồng ghép (chiếm 33%), vẫn còn 42 dự án chưa triển khai (chiếm 60%). Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện dự án “Xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 tỉnh Bình Định”, do Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu tư vấn. Để triển khai dự án này, Trung tâm đã triển khai đánh giá tác động, đề ra một số nhóm giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu đối với một số ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh

Dự án này được triển khai sẽ xác định nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung đối với từng sở, ngành, lĩnh vực, đơn vị, địa phương trong giai đoạn tới…

Theo www.monre.gov.vn

There are no comments yet

Tin mới hơn ...