Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Yên Bái thu hút đầu tư gắn với bảo vệ môi trườngTN&MTNhững năm qua, công tác thu hút đầu tư và bảo vệ môi trường ở các Khu công nghiệp (KCN) của tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Phóng viên Tạp chí Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Trịnh Huỳnh Yên, Trưởng ban Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Yên Bái (Ban) xung quanh vấn đề này.

 Ông Trịnh Huỳnh Yên – Trưởng ban Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Yên Bái

Xin Ông đánh giá về tình hình thu hút đầu tư vào các KCN trong 5 năm vừa qua?

Trong 05 năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, có hiệu quả với các sở, ban, ngành liên quan và chính quyền địa phương, cùng với sự nỗ lực của tập thể Lãnh đạo Ban và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan. Công tác thu hút đầu tư đã đạt được một số kết quả nổi bật như sau.

Từ năm 2016 đến năm 2020, Ban đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (QĐCTĐT/GCNĐKĐT) cho 40 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 7.189 tỷ đồng, tổng diện tích đất đăng ký là 239 ha. Trong đó có 32 dự án đăng ký đầu tư vào KCN Phía Nam, 03 dự án đăng ký đầu tư vào KCN Minh Quân, 05 dự án đăng ký đầu tư vào KCN Âu Lâu.

Cụ thể, năm 2016 cấp QĐCTĐT/GCNĐKĐT cho 06 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 1.884 tỷ đồng, tổng diện tích đất đăng ký 40 ha. Năm 2017 cấp QĐCTĐT/GCNĐKĐT cho 07 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 875 tỷ đồng, tổng diện tích đất đăng ký 67 ha. Năm 2018 cấp QĐCTĐT/GCNĐKĐT cho 04 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 193 tỷ đồng, tổng diện tích đất đăng ký 12,3 ha. Năm 2019 cấp QĐCTĐT/GCNĐKĐT cho 13 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 2.792 tỷ đồng, tổng diện tích đất đăng ký 83,6ha. Năm 2020 cấp QĐCTĐT/GCNĐKĐT cho 10 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 1.445 tỷ đồng, tổng diện tích đất đăng ký 36 ha.

Lũy kế đến nay, trong các khu công nghiệp có có 62 dự án đầu tư đăng ký (gồm: 57 dự án DDI và 05 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 11.828 tỷ đồng, tổng diện tích đất đăng ký đăng ký 345 ha. Trong đó, tại KCN Phía Nam có 52 dự án đầu tư, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên 9.514 tỷ đồng, diện tích đất đăng ký trên 291 ha. Tỷ lệ lấp đầy KCN trung bình đạt 91,89 % (Khu A: 75,68%, Khu B: 100%, Khu C: 100%). KCN Minh Quân có 04 dự án đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.672 tỷ đồng, diện tích đất đăng ký sử dụng 23,87 ha. Tỷ lệ lấp đầy KCN đạt 37,29%. KCN Âu Lâu có 06 dự án đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký 672 tỷ đổng, diện tích đất đăng ký sử dụng 29,49 ha. Tỷ lệ lấp đầy của KCN đạt 36,38%.

Định hướng thu hút đầu tư vào các KCN của tỉnh Yên Bái thế nào, thưa Ông?

Trong những năm tới, công tác thu hút đầu tư vào các KCN sẽ bám sát các nội dung tại Nghị Quyết Đại hội tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể như sau, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh, mục tiêu trong nhiệm kỳ sẽ thu hút từ 25 đến 30 dự án đầu tư vào các KCN. Tập trung thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có kinh nghiệm, có tiềm lực kinh tế và giá trị gia tăng  cao, ít tác động đến môi trường sinh thái, hạn chế các dự án đầu tư quy mô nhỏ lẻ, gây ô nhiễm môi trường. Chú trọng việc xúc tiến đầu tư với các nhà đầu tư tại chỗ để an tâm mở rộng sản xuất, tạo hiệu ứng lan tỏa thông tin để thu hút các nhà đầu tư mới. Xúc tiến đầu tư đối với các nhà đầu tư có tiềm lực về tài chính. Đặc biệt, chú trọng thu hút các nhà đầu tư đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp.

 Một góc KCN phía Nam tỉnh Yên Bái

Thu hút các nhà đầu tư hạ tầng để cùng với nguồn vốn ngân sách Nhà nước triển khai đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng trong các KCN trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu trong nhiệm kỳ sẽ đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật KCN Phía Nam và đầu tư các công trình hạ tầng KCN Minh Quân, KCN Âu Lâu cơ bản đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư vào KCN.

Đối với thu hút đầu tư nước ngoài, tập trung xúc tiến, mời gọi nhà đầu tư từ các nước tiềm năng như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore. Với đầu tư trong nước, thu hút đầu tư có chọn lọc, trong đó ưu tiên đối với các ngành tạo ra giá trị gia tăng cao, ít gây ô nhiễm môi trường, chú trọng vào các lĩnh vực điện tử, công nghiệp nhẹ, công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp công nghệ cao, giải quyết lao động việc làm và gắn với các nhiệm vụ đột phá và trọng tâm của tỉnh.

Công tác bảo vệ môi trường tại các KCN được quan tâm đầu tư như thế nào?

Hiện nay, tất cả các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa được xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, vì vậy các doanh nghiệp phải tự đầu tư hệ thống xử lý nước thải của các Nhà máy, yêu cầu đảm bảo theo quy định tại Báo cáo tác động môi trường/ Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt/ xác nhận.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, Ban Quản lý đã thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện đúng các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường. Phối hợp với các đơn vị có chức năng, thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp.

Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục mời gọi các dự án xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, gồm: Nhà máy xử lý nước thải KCN Phía Nam, công suất: 6.000 m3/ngày đêm; Nhà máy xử lý nước thải KCN Phía Nam, công suất: 4.000 m3/ngày đêm; Nhà máy xử lý nước thải KCN Phía Nam, công suất: 2.000 m3/ngày đêm.

Vậy đâu là bài học kinh nghiệm trong thu hút đầu tư vào các KCN của tỉnh Yên Bái trong thời gian vừa qua?

Trong bối cảnh hiện nay, nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế và để phát huy lợi thế riêng của tỉnh Yên Bái về vị trí địa lý là tỉnh tiếp giáp giữa Đồng bằng Bắc Bộ với các tỉnh miền núi Tây Bắc, giao thông thuận lợi có đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai chạy qua, đường sông, đường sắt… có nguồn nguyên liệu phong phú cung cấp cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; có nguồn lao động dồi dào. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái đã có những kinh nghiệm, giải pháp như sau. Thường xuyên rà soát quy hoạch các KCN để kịp thời đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh đáp ứng tình hình phát triển công nghiệp hiện nay.

Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư nhằm thu hút các dự án phù hợp với quy hoạch, có thể khai thác các thế mạnh của tỉnh, đặc biệt chú trọng thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tạo thuận lợi và giảm chi phí cho hoạt động của các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp. Nắm bắt, hỗ trợ và giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh của doanh nghiệp trong quá trình đầu tư dự án để dự án phát triển ổn định, hiệu quả.

Xin cảm ơn Ông!

Đỗ Hùng

 

 

 

There are no comments yet

Tin mới hơn ...