Ban hành Danh mục nguồn nước liên tỉnh và Danh mục nguồn nước liên quốc gia (nguồn nước mặt)TN&MTNgày 11/8/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1757/QĐ-BTNMT về Danh mục nguồn nước liên tỉnh và Danh mục nguồn nước liên quốc gia (nguồn nước mặt).

Ảnh minh họa

Theo Quyết định, Danh mục nguồn nước liên tỉnh và Danh mục nguồn nước liên quốc gia (nguồn nước mặt) gồm:

1. Nguồn nước liên tỉnh thuộc 697 sông, suối, kênh, rạch và 38 hồ.

2. Nguồn nước liên quốc gia thuộc 173 sông, suối, kênh, rạch.

Xem chi tiết Danh mục tải tại đây

Theo www.monre.gov.vn

There are no comments yet

Tin mới hơn ...