Bàn giao 3 giếng khoan cho xã đảo tại Quảng NinhTN&MTTrong khuôn khổ dự án “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các Đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam”, Cục Quản lý tài nguyên nước vừa phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh tổ chức bàn giao 03 giếng khoan tại đảo Quan Lạn, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Hồ sơ tài liệu kỹ thuật các giếng khoan được Cục Quản lý tài nguyên nước bàn giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh và UBND xã Quan Lạn đợt này bao gồm: Kết quả bơm hút nước thí nghiệm tại 03 giếng khoan; Bản vẽ cột địa tầng và kết cấu 03 giếng khoan và kết quả phân tích chất lượng nước của 03 giếng khoan.

Kết quả này đã góp phần quan trọng trong việc tạo lập được bộ cơ sở tài liệu về tài nguyên nước dưới đất phục vụ xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, các lĩnh vực kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tại các vùng, địa phương. Đặc biệt, đối với một số đảo có khó khăn về nguồn nước, việc đánh giá được số lượng, chất lượng về tài nguyên nước, cung cấp các cơ sở khoa học về nước dưới đất, nước mặt sẽ giúp các cơ quan quản lý Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên nước phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên các đảo.

Theo monre.gov.vn

There are no comments yet

Tin mới hơn ...