Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức chương trình trồng cây bảo vệ và phát triển nguồn sinh thủy tại Nhà máy Thủy điện Sơn La

Ngày 4/4, tại Sơn La, Thứ trưởng Lê Công Thành, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) Phạm Hồng Phương cùng các đơn vị trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và Công ty Thủy điện Sơn La đã tham gia trồng cây xanh tại Nhà máy Thủy điện Sơn La. Đồng thời, gắn biển lưu niệm “Hàng cây Bộ Tài nguyên và Môi trường”.